Hatha Yoga - čtvrtek 19:15 - 20:45 (Aj). 175,-Kč

Classes:

Hatha Yoga - Thursday 19:15 - 20:45 (Eng) 175,-Kcz


Sledovat mě můžete také na Instagramu @martinaartlife

Follow Martina on her Instagram.Martina Šerá

Józe se věnuji velmi aktivně posledních 5 let. V dubnu 2018 jsem získala certifikát učitele jógy po absolvování 200 Hr YTTC v Pratham Yoga, Rishikesh, Indie.

Mé lekce jsou klidnější se záměrem uvolnit a procítit své tělo. Věnujeme se základním Asanam, které budeme postupně rozvíjet. Vždy začínáme relaxací v Shavasaně a následným zahřátím těla. Končíme vždy opět relaxací v Shavasaně, krátkou meditací a někdy také Pranayamou.


I have practiced yoga frequently for the last 5 years. In April 2018 I recieved a certificate after completing a 200 Hr YTTC at Pratham Yoga, Rishikesh, India.

My classes are calm with the intention of relaxation and focusing on the body. We are practicing basic Asanas, which will be developed over time. Every lesson begins with relaxation in Shavasana followed by warmup exercises. The class always ends with relaxation in Shavasana, a short mediation, and occasionally Pranayama.