Tradiční Jóga

Označení Tradiční jóga se používá pro klasickou jógu vycházející ze základního jógového spisu - Pataňdžaliho Jóga súter, kde se hovoří o osmidílné stezce jógy. Jednotlivé stupně této stezky, tedy oblasti, na které se zaměřuje, jsou následující: pětice morálních a pětice etických principů (Jama a Nijama), tělesná cvičení či pozice těla (Ásana), dechové techniky (Pránájáma), odpoutání pozornosti od vnějších smyslových vjemů a přetočení pozornosti dovnitř (Pratjáhára) a tři úrovně ovládnutí mysli - koncentrace (Dháraná), meditace (Dhjána) a sjednocení či osvícení (Samádhi).

V hodinách Tradiční jógy pracujeme zejména na stupni Ásana (pohyb, pozice těla) + Pránájáma (vědomý dech) + Pratjáhára (práce s pozorností), a podkladem by měly být zásady Jamy a Nijamy. Praktikuje se tedy část osmidílné stezky označovaná jako bahir jóga (vnější jóga), která je přípravou pro antar jógu (vnitřní). V praxi to znamená, že cvičíme pomalu v souladu s vlastním dechem a s plnou pozorností. Smyslem je zdokonalování soustředěnosti na právě prováděnou aktivitu, rozvoj vnitřního vnímání, zlepšování práce s dechem (využíváme plný jógový dech). Klademe důraz na obsah, vnitřní prožitek, chceme si uvědomovat i takové vjemy, které nám v běžném provozu obvykle uniknou. Přínosem pomalejšího cvičení je to, že cvičenec může poznatky z lekce rozvíjet při své vlastní praxi doma nebo při rychlejších stylech cvičení.

Lekce jsou vhodné i pro méně zkušené a začínající jogíny, protože každý cvičí podle svých možností, svých sil a ve svém vlastním rytmu dechu. Vždy zohledňujeme svá případná pohybová či zdravotní omezení.

Hodina začíná úvodní relaxací, která slouží k uvolnění, ztišení a naladění se na cvičení. Následuje část věnovaná průpravným cvičením, dynamičtější část lekce, kdy v rytmu dechu rozhýbeme jednotlivé části těla. Cviky jsou voleny tak, aby nás připravily na praktikování konkrétních ásan, které následují v další části. Cvičí se menší počet ásan s delším setrváním v nich a mezi jednotlivé ásany se zařazuje relaxace pro doznění účinků. Lekce končí závěrečnou relaxací pro zpracování všech vjemů. Jelikož je hodina klidná a cvičenec negeneruje teplo pohybem, doporučuje se oblečení s dlouhým rukávem a nohavicemi, aby byly velké klouby v teple.

Pátek: 7:30 - 8:45 hod.

Cena: 150,- Kč.

Možnost využít YL Pass.

Rezervace na lekci zde.