TÉMA MĚSÍCE 2020

 Každý měsíc zde najdete překlad článku, tématu, zamyšlení sepsané učiteli Metody Jivamukti Jógy. Je to krátké zamyšlení, motivace a inspirace pro náš život a pro praxi, doprovázené mantrou, sútrou či jiným starodávným textem. Snad se Vám také budou líbit. Namaste. Naďa.


यत्करोषियदश्न‍ासियज्ज‍ुहोषिददासियत्यत्तपस्यसिकौन्तेयतत्कुरुष्वमदर्पणम्yat karoṣi yad aśnāsi yaj juhoṣi dadāsi yatyat tapasyasi kaunteya tat kuruṣva mad-arpaṇam
aśraddhayā hutaṁ dattaṁ
tapas taptaṁ kṛtaṁ ca yat
asad ity ucyate pārtha
na ca tat pretya no iha
यमनियमाअसनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि२९॥yama niyama-āsana prāṇāyāma pratyāhāra dhāraṇā dhyāna samādhayo 'ṣṭāvaṅgāni YS.II.29
sa evāyaṁ mayā te 'dya yogaḥ proktaḥ purātanaḥbhakto 'si me sakhā ceti rahasyaṁ hy etad uttamam BG 4.3
yaṁ hi na vyathayantyete puruṣhaṁ puruṣharṣhabha sama-duḥkha-sukhaṁ dhīraṁ so 'mṛitatvāya kalpateTen, který se nenechá narušit štěstím a zármutkem a je pevný v obojích je jistě vhodný pro osvobození. BhagavadGíta 2.15
vastu-sāmye citta-bhedāt tayor vibhaktaḥ panthāḥKaždá osoba vnímá stejný objekt jiným způsobem, podle stavu mysli a projekcí. Vše je prázdné ve své podstatě a jeví se tak, jak my jsme schopni vidět. PJS IV.15
(překlad do čj z anglického překladu od Sharon Gannon. Anglický originál v Jivamukti Yoga Chant Book, strana 17)
sarva-bhūtastham ātmānaṁ sarva-bhūtāni ca-ātmani īkṣate yogayukta-ātmā sarva-tra sama-darśanaḥThe yogi sees the divine Self in all beings at all times.Jógin vidí božské ve všech bytostech za všech okolností.BG VI.29 - Jivamukti Yoga Chant Book, strana 19
"If we had the consciousness to see the impact of our choices on our greater world; which is our greater heart, then we would see that we are more a part of life on this Earth than our society allows us to recognize. We're part of each other's dreams, depth and prayer, we're part of each other's aspirations and needs,...
maitrī-karuṇā-mudita-upekṣāṇāṁsukha-duḥkha-puṇya-apuṇya-viṣayāṇāṁbhāvanātaścitta-prasādanam (PYS 1.33)Pro zachování vrozeného klidu mysli by jógi měl rozvíjet přátelství (maitrí) k spokojeným, soucitu (karuna) k nespokojeným, radosti (mudita) ke ctnostným a neutrálního postoje (upékša) k nectnostným. Jivamukti Yoga Chant Book, strana 14