Téma měsíce 2020

 Každý měsíc zde najdete překlad článku, tématu, zamyšlení sepsané učiteli Metody Jivamukti Jógy. Je to krátké zamyšlení, motivace a inspirace pro náš život a pro praxi, doprovázené mantrou, sútrou či jiným starodávným textem. Snad se Vám také budou líbit. Namaste. Naďa.


"If we had the consciousness to see the impact of our choices on our greater world; which is our greater heart, then we would see that we are more a part of life on this Earth than our society allows us to recognize. We're part of each other's dreams, depth and prayer, we're part of each other's aspirations and needs,...
maitrī-karuṇā-mudita-upekṣāṇāṁsukha-duḥkha-puṇya-apuṇya-viṣayāṇāṁbhāvanātaścitta-prasādanam (PYS 1.33)Pro zachování vrozeného klidu mysli by jógi měl rozvíjet přátelství (maitrí) k spokojeným, soucitu (karuna) k nespokojeným, radosti (mudita) ke ctnostným a neutrálního postoje (upékša) k nectnostným. Jivamukti Yoga Chant Book, strana 14