Online Rezervace:

1. Přihlaste se přes tlačítko přihlášení (před první rezervací je nutná krátká jednorázová registrace - vytvoř bezplatný účet) 

2. Vyberte lekci a přihlaste se. Doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome.

Pokud se Vám nepodaří přihlásit (registrovat se nebo resetovat heslo) se přímo přes rozvrh, přihlaste se zde (platí i pro registraci ci reset hesla).

Tento rezervační systém pouze povoluje přihlásit se na daný týden a lekce v něm. Neumožňuje hlásit se na lekce dopředu. Děkujeme za pochopení. 

Lekce se otevírá při min. počtu dvou nahlášených.

S registrací na lekce Vám budou chodit oznámení o změnách v lekci, o zrušení lekce, proto registraci doporučujeme.

 

Pokud se přihlášení nedaří, zavolejte na číslo nebo pošlete smsku na 602 300 490 nebo napište e-mail na info@yogalokah.cz

 

 

Studio Yoga Lokah je místo, kde nabízíme programy, lekce, workshopy a setkávání pro praktikanty, kteří chtějí svoji praxi prohlubovat. Ať už s jógou začínáte a nebo jste letitými praktikanty, jsme místo, kde se děje trénink jógínů - TJ. Kde nabízíme prostě programy, kde se učíme o pozicích, historii jógy, filosofii, vědomé komunikaci, józe v akci, etice a zpěvu manter, s hlubokým zájmem tvořit jogíny a členy své komunity.

A to vše za podpory skvělého lektorského týmu, který se formuje, vytváří a díky kterému studio nabízí kvalitní programy. Lekce jsou v menších skupinkách, což umožňuje navázat blíký vztah jak s lektorem, tak i s ostatními praktikanty. Lekce začínají přesně, dejte si dostatečný čas před začátkem, aby jste se mohli převléknout a usadit se do místnosti.  Žádáme Vás, abyste respektovali čas druhých a byli na čas. 5 minut po začátku lekce již nebudete vpuštěni dovnitř, zachováváme  klid a úctu těm, jež přišli na čas. Dochvilnost je jednou z jám - etika jógy - chování k ostatním - neobíráme je o  jejich vlastní čas, jsme na čas. 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz