Romana Mikulčická


Romana vede lekci v pondělí Jin Jógu a ve středy Vinyása Jóga a také o její práci se můžete dočíst zde.

Na jógu jsem měla posvíceno několik let, ale jak to tak v dnešním světě (bez jógy ☺) bývá: NEBYL ČAS. A tak musela přijít nemoc. Ta mi znemožnila praktikovat tělo-cviky do té doby provozované a hle: BYL ČAS. ČAS NA JÓGU. A byla to láska na první POCIT. Od té chvíle vím, že je pro mě JÓGA tím nejlepším společníkem v životě. Je pro mě bohatstvím, na kterém ale nemusím lpět, protože mne učí, že největším bohatstvím je moje vlastní tělo, můj vlastní dech, moje pravá podstata, kterou díky praxi neustále objevuju a odkrývám. Někdy jsou to odhalení bolestivá, ale vždy mne pozvednou někam dál a člověk se po každé praxi cítí jako ten lotosový květ, který také "vyrůstá z bahna, prodírá se špinavou vodou, až se nakonec čistý a zářivý objeví na hladině."

V tomto čase velmi souzním s praxí Jivamukti Jógy díky jejímu velmi holistickému přístupu a s praxí jinové jógy, která mě ještě více vede k sobě samé. Ale domnívám se, že jóga je jen jedna a pokud se k ní přistupuje s pokorou, vděčností a s otevřeným srdcem, pak přinese přesně to, co v dané chvíli potřebujeme.