Tereza Březinová

Můj první kontakt s jógou proběhl asi před 6 lety, když mi bylo 16 let, bolela mě záda a hledala jsem způsob, jak si pomoci. Objevila jsem jógu a od té doby je nedílnou součástí mého každodenního života, a to nejen na podložce. 

Několik let jsem jógu praktikovala jako samouk. Poté jsem se přestěhovala kvůli studiu na vysoké škole do Brna a objevila jsem Yoga Lokah, které se po krátké době stalo jedním z mých nejoblíbenějších míst v Brně. 

Nejprve jsem navštěvovala lekce Spirální jógy. Jednu podzimní sobotu se konalo setkání s lektory Yoga Lokah při příležitosti prvního výročí od založení studia. Zde jsem se poprvé setkala s Jivamukti jógou. Když se na to zpětně dívám, tak se mi ten den změnil život. Jivamukti, pod vedením mé drahé učitelky Nadi Brzobohaté, mě naprosto učarovala svojí celistvostí, cítila jsem se „jako doma“. Od té doby navštěvuji Jivamukti lekce pravidelně, vyhledávám příležitosti setkat se s lektory této metody, ať již domácí nebo zahraniční. Takto jsem měla možnost potkat i Lenku Knag, jejíž znalost filozofie jógy předávaná v linii parampará od její guru Manoramy mě naprosto ohromila a doufala jsem, že budu mít možnost naučit se od ní víc. 

Moje přání se mi vyplnilo v srpnu 2016, na školení pro lektory jógy, kam jsem se původně přihlásila zejména proto, abych prohloubila svoje znalosti pro vlastní praxi, ale postupně mě napadala i možnost, že by přece nebylo špatné jógu předávat. 

Věnuji se józe ve stylu Vinyasa Krama.

Popis stylu si přečtete zde.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz