Petra Škodová - Yogamaya

Maya je původem z Brna, ale 13 let strávila v zahraničí - v Irsku a potom Indii.

Její hledání sebe sama začalo již v ranné pubertě, kdy zjistila, že jí výchova, společnost a vzdělávací systém neposkytují dostačující odpovědi na existenciální otázky a jak se vypořádat se složitými emocemi mladého dospívajícího člověka. Začala se tedy zajímat o východní filosofie,  práci s energií, číst spirituální literaturu, věnovat se tai-ji, józe a břišním tancům.

 

V jednadvaceti letech odjela do Irska nalézt svobodu, oprostit se od stávajících myšlenkových návyků a poznat jinou kulturu.

Čím více byla ve spojení se svým nitrem, tím méně měla chuť žít konvenčním způsobem. Vzdala veškeré pokusy žít jako "normální člověk" a začala se živit svými koníčky - moderním cirkusem, břišním tancem a ohňovými vystoupeními.

Byla si však vědomá, že nic z toho jí neposkytuje opravdové dlouhotrvající uspokojení a tak jí její neutuchající zvídavost v duchovní oblasti vedla k pokračování studia jógy.

 

V sedmadvaceti Maya odjela na svoji první cestu na východ a v devětadvaceti ji při její druhé návštěvě Indie radikální změny v životě přiměly změnit kurz. Po osmi letech života v Irsku, zanechala vše známé a pohodlné a převážnou část příštích pěti let strávila v Indii nebo na cestách. Po celou tuto dobu ji jóga a meditace pomáhaly nalézt rovnováhu v často nejistém a stresujícím životě umělce.

 

 Lekce Mayi bude ve středy večer v čase 19:15 - 20:45h. První lekce začíná 6.09.2017

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz