Lucie Ševčíková

Za sebou mám především praxi hatha, čakry a jin jógy. Mnohé mě naučily retreaty, workshopy a soukromé hodiny Barbory Hu a Iamme Candlewick, pobyt v jižní Indii s Šárkou Konečnou a místními učiteli, v neposlední řadě pak učitelský kurz jin jógy se Sebastianem Pucellem a vlastní lektorská praxe v Jógovně.

 

Jógu vedu, protože vím, jak pozoruhodné zážitky to jsou, pokud díky ní zakusíme nával energie, uvědomění, odpovědí nebo jen úsměvů po sezóně úzkostných dnů. Učím pocitově, kombinuji dosavadní vědomostí i aktuální okolnosti. Na lekcích vám nebude chybět práce s dechem, prostor a čas na jednotlivé ásany, volnost pojetí, koncentrace či meditace. Pro lekci pečlivě vybírám hudební podklad, ale nebojím se ticha. Věřím, že v praxi s tělem a v usebranosti můžeme všichni najít odpovědi na všechno a energii pro všechno, co k nám patří. Na lekce se nemusí bát dojít ani ten, kdo potřebuje prosté vedení a jehož původním cílem je protažení a fyzické uvolnění. (Úmornost práce za počítačem je mi známá). Každý důvod pro jógu je relevantní. 

Jóga mi v mých začátcích pomáhala k fyzické kondici, pak uvolňovat stres ze školy, práce, vztahů a pak jsem zjistila, že mi odhaluje původ nevyladěných nálad a strachů. Učím se poznávat fraktál mého já, tak jak je, bez balastu. Oprašuji díky ní manuál k radosti a získávám odvahu dělat svébytná rozhodnutí. 

Díky své rodině pocházím z Brna, kde jsem však nikdy nežila a vracím se sem po třiceti letech z Prahy. Radostné časy u babičky si tak prodlužuji na zbytek života. Těším se, jaké další začátky mi Brno nabídne, kromě YogaLokah.

 

Jin Jóga středa 19:15 - 20:30h.

Hatha Jóga pátek 16:30 - 17:45h.

 

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz