Lucie Nadymáčková

Cesta k józe může být pro každého jiná . Jsem člověk analytický a přemýšlivý, takže mi věci musí dávat smysl. 

Na první lekci jógy jsem byla na jaře roku 2009, kdy moje první učitelka byla čerstvě vystudovaný lektor jógy. Byl to pro mě skvělý začátek, díky důslednosti, s kterou nás lektorka provázela každou lekcí. Cítila jsem, že dostávám dobré základy k ásanám, na kterých se dá stavět. Jóga mě nadchla. O instruktorském kurzu jsem začala přemýšlet hlavně kvůli myšlence: "co když se odstěhuju někam, kde nebude žadný lektor jógy, žadné studio, kam budu moci chodit na lekce?", nechtěla jsem se jógy vzdát. Ale až setkání s učiteli, kteří mi ukázali "jinou" jógu mi otevřeli oči a já si uvědomila: "aha, tak to je jóga". Nejsou to jen ásány, není to jen fyzická práce, je toho mnohem víc, daleko víc a já se začala těšit na každý nový dílek skládačky.

“When the student is ready, the teacher appears!”

Jinak to být ani nemůže a já jsem za to ráda. Uvědomila jsem si, že není vůbec podstatné, kdy začneme skládat svoji vlastní skládačku. Čím déle a pilněji studuji, tím víc nových dílků oběvuji a tím víc mě jóga baví . Jóga je na celý život a možná i o trošku déle :-) 

S instruktorským kurzem přišla praxe lektorská. Část předávání  mě naplnila něčím novým, dosud nepoznaným. Na svých lekcích se snažím předávat tak, jak mi bylo předáváno - citlivě , přátelsky a zároveň tak, aby si každý mohl najít ten svůj vlastní smysl. 

 

Jógou jsem nezměnila jen svůj život, ale celkový přístup k životu. Je to způsob, jak si vychutnat  každý jeden nádech a výdech. Jóga mi otevřela oči a já se každý den těším, co nového mi přinese. To, co v životě hledáme, najdeme uvnitř sami sebe.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz