Katka Rojková

Jógové praxi se věnuji více než 15 let a lektorování přes 10. Hlavní inspirací jsou mi skvělí indiční učitelé a dlouhodobé studium jógy a jejích filozofických rovin v tradičním indickém prostředí, ale také vynikající západní učitelé (např. Dalibor Štědroňský, Bobby Misiti, Andrew Eppler, Gregor Maehle, Georg Woginger, Boris Georgiev ad.)  Mou snahou na lekcích je především zvědomit  automatické pohyby těla a synchronizovat je s pravidelným hlubokým dechem, vrátit se k přirozenosti, která je nám všem vlastní.

Jelikož jsem ohnivé znamení, vyhovují mi dynamické jógové praxe - ashtanga vinyasa a pranavashya, ale ne vždy.  Lektoruji Ashtanga Vinyasovou praxi,  ale i Hathajógu.  1. série Ashtanga Vinyasy se nazývá "Jógačikitsa - jógová terapie". Terapeutický přístup při praxi je cílem mých jednotlivých lekcí. Snažím se lidi vést k vědomému používání svého těla, ke změně nezdravých a automatických pohybových vzorců, k uvolněné praxi prostřednictvím kvalitního dechu. Jemnost, terapeutický přístup, odlehčenost, přítomnost - to je cílem . Používám terapeutické doteky (inspirované japonskou masážní metodou shiatsu) , které tělu, ale i mysli mohou velmi prospívat, jsou-li citlivé a vnímavé.  Na lekcích se věnujeme i tématickým okruhům - práce se středem, záklony, otvírání kyčlí a ramen. Mým lektorským cílem je sdílet s lidmi to, co mi osobně velmi zkvalitňuje život na mnoha úrovních. Jóga mne vede především ke svobodě, k životu v přítomnosti. Tyto zkušenosti s Vámi chci při společných setkáních sdílet. 

 

Kontakt: rujana@email.cz

 

Lekce v Yogalokah:

středa 7.30 - 8.30 Hathajóga - soukromá lekce

středa: 17.30 - 19.00 Ashtanga Vinyasa - open class

 

gaiatree.cz/o-nas/katka-rojkova/

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz