Katka Červinková

Momentálně lekce ve studiu nevede.

 

Můj první kontakt s jógou proběhl někdy v průběhu roku 2008. Dovedly mě k ní bolesti zad z mnohaleté práce u počítače. Zpočátku jsem navštěvovala lekce power jógy a ke cvičení přistupovala pouze na úrovni fyzické, brzy se ale začaly projevovat účinky i na dalších úrovních (energetické, emocionální). Zároveň mi postupně přestával vyhovovat silový styl cvičení a začala jsem vyhledávat lekce, při kterých byl prostor zastavit se v ásaně, prodýchat ji, uvolnit se, prožít. Měla jsem to štěstí, že jsem na své cestě potkala několik výjimečných učitelek, díky kterým se má praxe ještě zintenzívnila.

Dále jsem chodila na vedené lekce (převážně dynamické styly jógy), ale doma jsem před odchodem do práce cvičila klasickou jógu ve vlastním tempu a pochopení. Jóga se stala každodenní součástí mého života. Tato praxe a vlastní studium literatury mě přivedly na myšlenku svou praxi prohloubit pod vedením učitele. Přihlásila jsem se do České akademie jógy, kde jsem absolvovala základní kurz pro cvičitele, v červnu 2016 jsem zde dokončila kurz pro učitele jógy II. třídy a do budoucna se plánuji přihlásit také na tříletý kurz pro učitele I. třídy.

Právě na této škole praktikovaná tradiční jóga vycházející z Patandžaliho Jógasúter mi rozšířila obzory a nabídla odpověď na mé hledání. A zároveň mi poskytla přístup k józe, o který bych se ráda podělila i s druhými.

Při mém konání je mi velkou podporou mé nejbližší okolí a výlety do přírody, kde si čistím hlavu.

Velmi se těším, až Vás uvítám na svých lekcích.

Pátek  |  7:30 - 8:45 hod.  |  Cena: 150,-Kč  |  lze využít permanentku | již s předešlou zkušeností s jógou

Pondělí | 18:30 - 19:45 | Cena 150,-Kč | lze využít permanentku | začátečníci

 

 
 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz