Jivamukti Yoga - Open Class Džívamukti Jóga - Otevřená Lekce

JIVAMUKTI YOGA METHOD

Metoda Jivamukti Jógy je uznávanou metodou, jako jedna z 9 metod Hatha Jógy vyučovanou v dnešním světě známým časpisem TIMES a je uvedena v oslavovaném filmu: What is Yoga.

Metodu Jivamukti Jógy založili Sharon Gannon a David Life v roce 1984 v USA.

Lekce Jivamukti Jógy obsahuje vždy se měnící sled pozic - ásan, které mají za úkol nás vyzývat na mnoha úrovních. Každá lekce je postavena na tématu starověké moudrosti a zdůrazňuje důležitost praktikování s vyšším záměrem.

Chantování, meditace a dobrá hudba je součástí lekcí.

5 PILÍŘŮ JIVAMUKTI JÓGY

1. Svaté písmo - starověká moudra - zdroj učení ze starých svatých písem Sanskrtu

2. Bhakti - oddanost, nalezení vyššího smyslu našich životů

3. Ahimsa - ne-ubližování, porozumění, jak naše konání ovlivňuje všechny okolo nás

4. Hudba - Nada Jóga (jóga zvuku) - chantování a poslouchání dobré hudby

5. Meditace - obrácení se do vlastního nitra a spojení s naší podstatou

Jivamukti Jóga kombinuje ásány, meditaci, uvědomění si dechu, hudbu, učení a čtení ze starých písem a oddanost, propojuje fyzické, psychologické a duchovní aspekty původních praktik jógy s moderním životem.

Metoda Jivamukti Jógy unikátně obsahuje několik druhů lekcí a jednu standardizovanou zahřívací sekvenci.

1. Otevřená lekce - Open Class

Ať už jste začátečníci, kteří luští rozdíl mezi vrksasana-strom a sirshasana-stoj na hlavě a nebo jste pokročilí jogíni, kteří si dají obě nohy za hlavu, tak Otevřená Lekce Jivamukti Jógy Vás vítá, protože je otevřena praktikantům na každé úrovni.

Můžete praktikovat na své vlastní úrovni, následovat jak slovního vedení lektora, tak vedení praktické - asistování v pozicích. A jsou nabídnuty možnosti pozic pro začátečníky, středně pokročilé a pokročilé studenty.

Typická Otevřená Lekce propojuje 5 pilířů Jivamukti Jógy. Viz. popis výše.

Otevřená Lekce představuje klasické učení jógy, relevantní k životu na a mimo podložku. Čerpáme z esejí Téma Měsíce - www.yogalokah.cz, podpora zpívání manter, vědomý dech, plynoucí vinyasa sekvence, prozkoumávání ladění pozic, praktické asisty v pozicích, relaxace, meditace. Každá Otevřená Lekce obsahuje 14 bodů - asana-pozice a spirituální učení-složeno do sekvencí, které vytváří lektor. Bujará, eklektická hudba hraje důležitou roli: je šance, že budete praktikovat s hudbou, která dokáže měnit a inspirovat ...globální rágy, hip-hop, George Harrison, Sting, Krishna Das, Donna de Lory, Michael Franti, Bill Laswell, Mozart, nebo i mluvené slovo a jiné.

Lekce se jmenuje "Otevřená", protože je otevřená a vhodná praktikantům na každé úrovni. I tak by měl začátečník vědět, že zde nebude dáno mnoho detailních instrukcí "jak na pozici" a lektor nepředcvičuje, instrukce jsou většinou ústní.

Čtvrtek: 17:00 - 18:30 hod.

Cena: 175,-Kč

Možnost využít permanentku.

Info o lektorce zde.

Ostatní styly Hatha Jógy uznávané ve světě: Ashtanga, Integral, Iyengar, Kundaliny, Bikram, Kripalu, Shivananda, Viniyoga

Zdroj z webových stránek mateřské školy v New Yorku:

jivamuktiyoga.com/about/class

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz