Naděžda Brzobohatá

Namaste,
pocházím z malé vesnice u Brna, kde jsem vyrostla se svými dvěma bratry a spoustou kamarádů. Touha poznat cizí země a jiný způsob života se mi vyplnila na jaře v roce 2001, kdy jsem odcestovala do Spojených Států Amerických. S yogou jsem se setkala az po několika letech života v USA, kdy jsem začala několikrát týdně navštěvovat místní studio.  Yoga se stala přirozenou součástí mých dalších let, přivedla mě ke spoustě skvělých lidí a díky yoze jsem vytvořila pevná přátelství, které jak pevně věřím, budou mít dlouhá trvání i přes vzdálenost, která nás v nynější době odděluje. 
I bez hlubšího chápání či poznání jsem cítila, že yoga je víc než jen pouhé cvičení na podložce ( i když tam to vše začalo), že yoga dokáže pro nás udělat mnohem víc, než se na první pohled či lekci může zdát. V roce 2008 jsem dostala příležitost vyzkoušet yogu z jiné perspektivy, a to na lekci Sharon Gannon, spoluzakladatelka Jivamukti Yoga Metody. V té době jsem o Sharon nic nevěděla, na lekci jsem jela za účelem získání podpisu její nové knihy, pro moji kamarádku, která byla nemocná a nemohla se lekce a podpisování knihy účastnit.
Studio bylo přeplněné, myslela jsem si, že už na mě nevyzbyde místo, nakonec jsem skončila úplně v místě odkud Sharon Gannon lekci vedla. První pocity z lekce jsem měla smíšené, všichni věděli co dělat, znali Jivamukti chant, který běžně Jivamukti lekci otevírá. Trochu rozpačitě, ale v nadšení jsem si celý chant vyslechla. A hned jsem se do jeho slov a významu zamilovala...Lokah Samasta Sukhino Bhavantu...Ať jsou všechny bytosti na celém světě šťastné a svobodné. A ve chvíli, kdy se Sharon rozvykládala o podstatě jejich metody, co yoga znamená v naší moderní době, jak využít původních yogových textů k naplněnému, radostnému životu, jak aplikovat tisíce let staré učení na vztazích s naším blízkým okolím, nejen s lidmi, ale se všemi bytostmi, že je možné dosáhnout svého nejvyššího potenciálu - sebepoznání, v tomto životě a yoga nám dává  rady a nástroje, jak jít krok za krokem, tak jako výdech následuje po nádechu,  mi bylo hned jasné a děkovala jsem kamarádce v duchu, že jsem na správném místě. V yoze se říká, když je žák připraven, učitel se objeví.   
Začala jsem záměrně vyhledávat místa, kde Sharon Gannon a David Life (druhý spoluzakladatel Jivamukti Metody) vedli lekce a workshopy. Navštívila jsem jejich školu Jivamukti Yogy v New Yorku a tam jsem se rozhodla pro absolvování jejich Teachers Training, který pořádají v holistickém centrumu Omega, ve státě New York. Moje kamarádka, díky které jsem oba učitele poznala, se nakonec rozhodla pro absolvování kurzu také.
Yoga není o perfektnosti, ale o praktikování.
Je to odlehčující poznání, které nám dává možnost brát život a sami sebe s humorem, přitom vše dělat tak, jako by na tom závisel chod celé planety.
OM Shanthi.

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Contact

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz