Harmonizace dechu a pohybu

Tyto lekce Any sestavuje tak, abyste se prodýchali, na chvíli dokázali "vypnout" proud myšlenek a uvolnili z těla napětí, které může vznikat po celodenním shonu a strnulém sezení v kanceláři.

Dnešní doba klade vysoké nároky na stránku fyzickou i psychickou. Z toho důvodu stále více lidí trpí napětím, jehož projevem je nervozita, stres, nespavost, a to vše má dopad i na pohybový aparát. Stres se nám ukládá v těle: někoho můžou z celodenního napětí bolet záda, jiný má bolehlav, či stažený žaludek. Stres vede k předčasnému stárnutí. 

Dech léčí. A my paradoxně dýchat zapomínáme. Když jsme pod tlakem, dýcháme povrchově. Tělo to přežije, ale cítíme se poté "vyšťavení". No aby ne, vždyť naše buňky jsou nedostatečně okysličené. 

V józe se provádějí pohyby spojené s vědomím dechu - tím se stává tento zdravý pohyb nejpřirozenějším prostředkem proti stárnutí. Kyslík v buňkách se stará o celoživotní vitalitu. To vám, ale i vašim buňkám, přinese osvěžení a uvolnění. 

Hlavně s radostí dělat něco pro sebe. Cílem těchto lekcí jógy je odcházet ze cvičení plní pozitivní energie a radosti… A naučit se tento okamžik štěstí vzít a roztáhnout ho na celý život :)

Lekce jsou vhodné pro začátečníky a pro každého, koho zajímá správný dech, zdravý pohyb a radost z poznávání nového a prohlubování již známého.

Pondělí  |  Čas: 17:00 - 18:15 hod.  |  Cena: 150,-Kč

Středa  |  Čas: 16:15 - 17:15 hod.  |  Cena: 125,-Kč

Patba vždy na místě v hotovosti.

Možnost využít YL Pass.

Rezervace na lekce zde.

Informaci o lektorce se dočtete zde

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz