Aneta Polášková

Jsem člověk, který se rád učí něco nového. Poznává. Cestuje. Věří. Člověk hledající svou životní cestu, harmonii, rovnováhu, lásku a odpovědi na otázky. Věnuji se tai chi. Jsem jogínka. Surfařka. Kamarádka čtyřnohého psího frajera Alberta.

 S jógou jsem se poprvé setkala v září 2011 a od té doby se jí aktivně věnuji. Začala jsem jako cvičenka v Novém Jičíně, která měla chaos sama v sobě a jógou jsem si dokázala nastolit vnitřní klid a uvolnit přebytečné napětí. Jak čas postupoval, začala jsem poznávat hlubší smysl jógy a její vliv na mou psychiku i fyzické tělo. Nejen díky józe, ale i díky umění tai chi jsem se dokázala otočit sama do sebe, rozpoznat, co mi tělo říká, jaké emoce ve mně probíhají a zkrátka začít s láskou vnímat svůj vnitřní svět.

V dubnu 2015 jsem odjela na svůj první mezinárodní jógový seminář, kde jsem se v rámci karmajógy věnovala nezištné práci pro druhé.

Ono totiž, podstatné věci se nestanou až do doby, dokud není potřeba, aby se skutečně staly.

Podala jsem výpověď v práci, která mi dávala dost peněz, ale žádný smysl. A začala hledat. Sama sebe. Zavanulo mě to do Prahy, kde jsem si udělala Instruktorský kurz cvičitele jógy se specializací na zdravá záda. Celý podzim 2015 jsem tedy studovala jógové spisy, psala seminární práce a eseje na jógová témata. Učitel jógy je student na celý život. Nikdo neříkal, že to bude lehké… Ale teď zpětně vidím, že mě to posunulo neskutečně dál a velmi za to děkuji. Cvičení jógy, poznávání její koutů a krás se pro mě stalo životní cestou. A představa, že mohu takto pomáhat lidem a něco jim předat, je pro mě za odměnu. Současně také cítím pokoru a zodpovědnost při provázení lidí jógovým cvičením.

..a tak  jsem se přestěhovala do Brna, kde jsem našla práci, která mě naplňuje. A když se to spojí ještě s jógou, možností vymýšlet nové a posouvat hranice starého a s potkáváním správných lidí, pociťuji vděčnost za to, kam mě to zavanulo a také zvědavost, co krásného mě ještě bude potkávat.

 

Těším se na Vás a na naše společné jógování.

 

Lekce se mnou zde.

 

Můžete se se mnou spojit na Facebooku zde.

 

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz