O našem studiu

Brněnské studio Yoga Lokah bylo založeno v roce 2012 a vychází z touhy předávat učení jógy těm, kteří mají zájem. Toto semínko bylo zaseto díky všem učitelům, kteří měli vliv na utváření, formování a hlavně učení formou příkladu mého vlastního utváření a vnímání. Bezmezné díky patří Sharon-ji Gannon, David-ji Life, kteří jsou spoluzakladateli Jivamukti Jógy. Tato metoda je vyučována a předávána formou duchovního aktivismu. Je to cesta k osvícení skrze soucítění se všemi bytostmi. Dalšími učiteli byli a jsou všichni lidé a bytosti, kteří v určitých fázich vstoupili do mého života a dali mi tak možnost se dále od nich o sobě samé učit.


Dále bych chtěla poděkovat všem dobrým duším, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu, bez kterých si nedovedu zrození Yoga Lokah představit. Děkuji z celého srdce.


Jmenuji se Naděžda Brzobohatá a jsem zakladatelkou a provozovatelkou studia Yoga Lokah v Brně. Moje jógové rodinné kořeny jsou zapuštěné v tradici Jivamukti Jógy. Vítejte u mě a u nás v Lokah. I když ostatní lektoři nejsou vystudovaní v Metodě Jivamukti Jógy, tak jejich přístup a předávání jógových praktik souzní s tímto záměrem. Každému z nás záleží na tom, abychom předávali vědění a znalost těchto praktik co nejupříměji a s čistým srdcem.


Shri Krishna Sharanam
Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

 

 

Jóga

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.


Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda.


V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep ... volně přeloženo - jsi tím, kým se obklopuješ.
Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost. Společnost lidí, kteří mají stejný záměr, vyšší cíl, hledání pravdy a vzájemně se podporují a připomínají si vlastní podstatu, místo, ze kterého všichni vycházíme - místo radosti, spokojenosti a upřímnosti.


sat-sangatve nissangatvam 
nissangatve nirmohatvam nirmohatve nishchala-tattwam 
nischala-tattwe jivanmuktih 
bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate


Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.


JÓGINOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

Yogas-citta-vritti-nirodhah YS 1.2.

Jóga nastává, když se pohyby mysli utiší.