MĚSÍC ZÁŘÍ - ZPĚT DO BUDOUCNOSTI

28.04.2013 17:33
Když jsou naše srdce plná radosti a soucítění, není tam místo pro zlobu, strach, vinu, nelibosti, pocitu, že jsme oběti a jiné negativní emoce, které nás trápí. Žádný z nás nechce být rozhněvaný. Nikdo z nás si nemyslí, že žárlivost a rozmrzelost k ostatním je dobrá věc. Když tyhle emoce zříme sami v sobě, nelíbí se nám - a to z jednoho důvodu, necítíme se díky nim dobře, jak emocionálně, tak i fyzicky, a i přesto je pro nás velice složité se těchto negativních emocí zbavit.
Procvičování záklonů nám může pomoci. Záklony umožňují přístup k čakře ANAHATA (srdeční), která je uprostřed hrudníku. Anahata čakra je spojena s našimi karmickými vztahy s těmi, o kterých si myslíme, že nás ranili. Při záklonech aktivujeme srdeční centrum a umožňujeme prožitky těchto vztahů vyplynout na povrch. Takový pocity nám mohou nahánět strach,nutí nás vidět zdroj negativity v nás samých a ne v ostatních, o kterých si běžně myslíme, že jsou k nám nefér – jsme schopni vidět pouze ty věci okolo nás, které už jsou uvnitř nás samých; vše co existuje ve světě, je jen projekce naší mysli. To, jak se k nám chovají ostatní nyní je jen výsledkem našeho chování k ostatním v minulosti. A proto není moudré vinit ostatní z našeho trápení. Místo toho bychom se měli snažit odpustit a jít vpřed, naladit se na sílu lásky. Jak řekl Dr. Martin Luther King, Jr. ¨Rozhodl jsem se pro lásku, nenávist je moc těžké břemeno¨.
Záklony stimulují brzlík, který je za prsní kostí a hned pod hrdlem. Brzlík hraje velkou roli v našem imunitním systému, který může být potlačen, pokud si hovíme v negativních emocích.
Stimulováním brzlíku přispíváme k efektivitě našeho imunitního systému a tak i k lepšímu zdraví. Naše fyzické, psychologické a duševní zdraví je propleteno.
Jedna možná překážka v záklonech je strach z pádu – což je vlastně strach ze smrti. Strach z pádu je považován za instinktivní, a tak těžký překonat. Strach je pro nás měřítkem bezpečnosti – upozorňuje nás na nebezpečí a spouští fyziologické reakce, které jsou od thoho, aby nás ochraňovali. Sval psoas – začínající na přední straně páteře, pokračující přes pánev a napojuje se na stehenní kost, ten je zodpovědný za flexi v kyčli – předklony. Strach způsobí, že se psoas stáhne, smrští, uzavře přední část těla a chrání tak vnitřní orgány. Když žijeme v neustálém strachu, tak jak tomu v naší společnosti bývá, psoas ztratí svoji pružnost a záklony jsou pro nás obávané a obtížné. Díky chytrému a pravidelnému procvičování záklonů se psoas protáhne, naše srdce uvolní negativní emoce a my zažíváme míň a míň strachu.
Záklony se musí provádět s opatrností. Než začneme, měli bychom rozehřát páteř, třeba s pár Pozdravy Slunci. Také posilování nohou je důležité pro bezpečné záklony. Procvičování série pozic ve stoji nám dodá potřebné základy a uvědomění si našich nohou. Pár hlubokých předklonů může být dobré pro zahřátí páteře a zabránit tak nechtěným křečím a nebo jiným bolestem zad. Pokud provádíme obrácené pozice na začátku série záklonů jako jsou – stoj na hlavě – shirshana, stoj na předloktí – pincha mayurasana nebo stoj na rukou – adho mukha vrikshasana, tak s dostatečným rozehřátím páteř je bezpečné provádět záklony i před předklony.
Sekvence záklonů bychom měli začít z lehka a s mírnými záklonovými pozicemi, jako jsou - kobra – bhujangasana nebo kobylka – shalabhasana a pokračovat přes středně náročné – jako jsou luk – dhanurasana nebo velbloud – ushtrasana k úplně extrémním záklonům jako jsou King Pigeon asana – kapotasana nebo převrácený luk(plné kolo) pozice – urdhva dhanurasana až na konci sekvence. Je důležité nestřídat záklony s předklony v jedné sérii.  Záklony přibližují páteř směrem k tělu a předklony posunují páteř směrem ven, k povrchu těla. Je mírnější a bezpečnější seskupit všechny záklony a oddělit je od předklonů, které by také měly být pohromadě.
Nezbytné k rozvoji inteligence v záklonech je nezadržování dechu během cvičení. Dech by měl být silný, klidný a plynulý. Také stanovení vyššího záměru během praktikování dává přednost pozitivním výsledkům. Příkladem vyššího záměru v záklonech může být opuštění hněvu, který máme vůči jedné či více osobám. Přeneseme pozornost na tuto osobu a s nádechem, v tichosti, říkneme ¨žehnání a lásku pro¨ a s výdechem řekneme jméno osoby. 
Záklony nám ukazují naši budoucnost. S otvíráním našich srdcí začneme odpouštět ostatním a přestaneme vidět sami sebe jako oběti. Díky odpouštění rozpustíme všechny bolístky, které brání naší opravdové podstatě, což je láska. Není možné hrát si na oběť a zároveň být uvědomělá, osvícená bytost. Výběr je jen na nás.  Díky praktikování vyvíjíme neskutečnou sílu, která nám umožňuje jít v životě vpřed se smyslem pro dobrodružství, nebojácnosti, s radostí, sebejistotou, soucítěním a láskou – cestou k osvícení.
 
- Sharon Gannon.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz