ZAMETÁNÍ PRACHU

03.08.2013 15:30
Chtěla bych se s vámi podělit o krásné příběhy, které sepsala Senior Jivamukti Yoga učitelka Ruth Lauer-Manenti. Knížka se jmenuje Sweeping the dust - Zametání prachu - je to sbírka krátkých příběhů inspirovaných tématem měsíce, vyučovaných v Jivamukti Yoga School v New Yorku. S pomocí starodávných yogových spisů The Yoga Sutras, The Hatha Yoga Pradipika, The Bhagavat Gita.
Lady Ruth, jak ji její studenti říkají, má neskutečný dar dívat se na svět, situace a život se smyslem údivu a zájmu jako malé dítě. Způsob jakým popisuje a sepisuje je hluboký a plný pokory.
Je to jedna z mých nejoblíbenějších knížek, ke které se stále ráda vracím.
Pokusím se o co nejvýstižnější překlad. Děkuji a přeji pěkné chvilky nad jejími střípky ze života.
Dnes je to první příběh se jménem Zametání prachu.
 
Někdy můžeme odříkávat verzi ze svatého, starodávného textu aniž bychom věděli jeho "význam". Po mnoho let jsem zpívala motlitby v mé lekci Sanskrtu v Indii, aniž bych měla tušení co znamenají. A i když jsem se zeptala mých učitelů, Jayashree a Narasimhan mě hbitě odpověděli, že bych jim stejně nerozuměla. Na to Jayashri řekla, "pojďme zpívat". A takhle to šlo po mnoho let.
V Indii je zvykem, že student musí umět odříkat celý text nazpamět,  ještě před tím než je představen diskuzi o jejich významu. Moji učitelé mě vždy ujišťovali, že nevědomost významu je něco s čím bych si neměla dělat starost. Je jeden význam, který se dá získat, tak jako když nakupujeme. Tak jako v životě, tento význam je informací, jež akumulujeme a plníme jí naši mysl. Ale je zde ještě jiný význam, který si učitel přeje pro studenta. Tento význam přichází ke studentovi z vnitřku.
Život je také takový. Např. zametání podlahy, význam - funkční význam - je odstranění prachu. Ale mezitím co zametáte, tak význam obřadu zkrášlování Vašeho života může vystoupit na povrch toho, co se může zdát jako domácí práce. Možná rádi jíte na zemi (lidé na celém světě tak jedí), i když vlastníte židle a stůl. Možná si myslíte, že je to prostě pohodlnější. Ale mezitím co sedíte na zemi, najednout si začnete vážit významu sezení blízko k podlaze, propojeni se Zemí, která nám dává naše jídlo.
Praktikování asán - yogické cvičení pozic - je přesně o tomto. Uzamčete svůj anus, vtáhnete bříško dovnitř a nahoru, vyzvednete hrudník, uvolněná ramena, protažený krk, aby se Vám lépe dýchalo. To má fyzický význam, tak jako význam spojený s bezpečností. Ale někde uprostřed praktikování, další význam se může objevit, a to je přesně to, co dělá praktikování významné. Tento význam se nemusí projevit ve formě konceptu. Bude asi rozsáhlejší, protože my všichni jsme rozsáhlejší než naše koncepty. Tento význam nemůže být definovaný, ale může být procítěný. Význam znamená uzdravení, přichází k nám s časem. Význam září skrze nás, má vlastní auru. Spojuje nás s naší podstatou a učí nás být dobrými lidmi.

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz