Yoga Nidra - Tuesday midday class

22.02.2017 21:43

Class number 2. Tuesday 24th. of January

As I sit down and slowly lay on my back in the practice room of Yoga Lokah studio I take a deep breath in and fuller breath out. My memories take me right back to my yoga classes in USA, where I lived in small town of Warrenton and practiced as much as I could and met the most wonderful people. You have to understand, I am usually taking the seat of teacher, being on the other side of where I am laying down now in the practice room, but today I took a seat of practitioner, of a student. As we can take many seats in our lives…

But, back to me, laying on my mat, reminiscing about my yoga begginings back in Warrenton….wait a minute, I am in Czech, I realize….I should be talking to myself in Czech language. I got use to this phenomena, since I met yoga and learnt about yoga in America, my memories of those times come back to me in English language. But, now opravdu zpět ke mě, jak si tak ležím na podložce a čekám na Janaki. Ano, druhá lekce Yoga Nidra, Jógínský Spánek, je zrovna před začátkem.

Začínáme třemi zvuky Óm, pak si opět leháme na záda a následujeme jasné instrukce, které Janaki vyslovuje čistým hlasem.

Nechávám tělo uvolnit, část po části, kousek po kousku, nejprve pravá strana, pak na stranu levou a v tu chvíli jsem ucítila velkou vlnu uvolnění, podložka se snad musela zabořit aspoň 30 cm pod podlahu. Jsem úplně uvolněná, slyším hlas Janaki, jak postupně uvádí naše těla do hlubší a hlubší relaxace. Myslím, že slovo relaxace dost nevystihuje proces, který v Jógovém Spánku probíhá.

Věřím ale, že na to slovo brzy přijdu. Budu se na Janaki lekci vracet a praktikovat tuto hlubokou praxi, vím, že nespím, ale cítím se stejně, jako ve spánku. Slyším, vnímám Janaki hlas, vnímám své tělo, vnímám hlasy z venku, ale vše, jako by se dělo neskutečně daleko. Vše okolo mne je plné a prázdné zárověň, měkké a hladké a tělo, jako by neznalo omezení.

Chvíli jsem nevěděla, co je vlastně realita a co z toho je sen. Není to náhodou obráceně? Tělo jsem totiž vnímala vertikálně, ne horizontálně na podložce, na moment.

Ok, Janaki nás navádí zpět k vědomému dechu, pomalému navrácení pohybu do těla. Pomalu tělo probudím a najednou ho vnímám tak, jak jsem si lehla na začátku. Postupně si sednu, sepneme dlaně k sobě a zníme 3x óm. Wow, that was another great deep practice. Come and join us. Next Tuesday I will be there. Horizontaly or verticaly, either way I am there.

 

 

First class, Tuesday the 17th. of January

Maybe some of you noticed we added new classes to our colorful schedule. One of the classes is midday class on Tuesdays - Yoga Nidra. Have you ever tried this specific practice? I have, but only once. Still when I lived in USA, one of my friend was offering classes. I do remember how much I enjoyed it. But since then I did not get opportunity to practice again. Until today. I have decided to stay for Janaki class. It was three of us there today, so the setting and mood was very pleasant and comfy. Janaki invited us to start with the three sounds of OM together which is always good start for practice. Do you know Yoga Nidra is actual translated as Yogic sleep? Hey, who would not want to sleep in the middle of the day? But actually, Janaki instructed us to try not to fell asleep during the practice. The practice is done in the most known pose - Shavasana - the pose of corpse. So, laying on the floor on your back.

Janaki gives clear and gentle instructions, well...she rather leads you through the practice with clear voice on how to relax, be aware you are relaxing and still being able to let go, to watch of what you are letting go. Yoga Nidra teaches us how to consciously take our attention to different parts of the body and relax them.  And this is very refreshing, not easy always to do, there were moments where I felt I got deeper into the relaxed state and stopped following her voice, but was still aware of my body, on the mat, in the room.

After 40 minutes or so, we were done, we were asked to invite movement back to body, to stretch the body and slowly come up to sit down, to finish this wonderful refreshing practice with three OMs again.

Come, let yourself be relaxed, refreshed and renewed. In the middle of the day. In the middle of the city.

More info here.

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz