SPIRÁLNÍ YOGA

15.09.2013 12:45
Do odvolání jsou lekce Spirální Yogy zrušeny.
 Spirální yoga,
propojuje zdravotní aspekty Iyengar jógy s pohybovým konceptem spirální dynamiky a se systémem funkčních svalových řetězců. Zaměřuje se především na zvyšování pružnosti a zpevňování páteře a velkých kloubů. Ke správnému provedení jednotlivých pozic (ásan) se zde využívá celá řada jógových pomůcek.
 
Každá lekce začíná důkladným protažením a otevřením těla. Poté následuje skupina ásan vybraných pro daný den. (Běžnou součástí lekce jsou např. velmi užitečné obrácené pozice – stoj na rukou či na hlavě, svíčka, pluh.) Hodiny nicméně bývají pestré a pokaždé jiné. Vedle klasických ásan, prováděných s nejrůznějšími pomůckami, díky kterým můžeme jít do větší hloubky a výrazně tak zvýšit účinek jednotlivých pozic, tu najdete také; různé pomalejší i dynamické sekvence, sestavy z jin-jógy a dechová cvičení s meditačními prvky. Občas přijde i nějaké překvapení.
 
Lektorka Mirka po celou dobu sleduje správné provádění ásan, díky kterému rozvíjíme svou schopnost propojit tělo, dech a mysl a zároveň se učíme být bdělí a pozorní v každém okamžiku. Na závěr samozřejmě nechybí čas ani na tolik očekávanou hlubokou relaxaci.

 

 

 

Pondělí - 16:00 - 17:30 hod
Středa - 17:00 - 18:30 hod.
             19:00 - 20:30 hod.
Kontakt pro rezervaci místa na lekci:
Mirka Grossová

731 119 150

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz