YIN YOGA

30.10.2012 22:40

Yin Yoga -  perfektní opačné praktikování

Teorie za Yin Yogou vyplívá z Taoistické víry, že každá z věcí se dá popsat dle jejich komplimentárních aspektů Yin a Yang.
Jeden z předních praktikantů tohoto stylu yogy Paul Grilley vysvětluje na svých webových stránkách, že Yin a Yang mohou být použity jak popsat vše, co jsme schopni zažívat – ať už jsou to mraky, hvězdy, les, naše myšlenky nebo naše těla. 
Základní příklad Taoistické teorie by byl: vždy je přední a zadní strana hrnečku na kávu, my je však nemůžeme zažívat obě dvě součastně.                                                                           
Ta viditelná strana hrnečku je Yang část, ta ukrytá je Yin část, obě části jsou potřebné k vytvoření hrnečku. A nebo uvažujme o tom, že nádech a výdech jsou dva opačné pohyby.
Nádech je Yang, výdech je Yin a dohromady tvoří Taoismus dýchání..
 
Tak kde je rozdíl?
Ať už praktikujete Ashtangu yogu, Bikram a nebo jemnou formu Hatha Yogy, to jsou praktiky, které se nazývají Yang yoga. 
Soustředění je především na svalovu námahu, posílení a opakování. Výhodné pro ty, kteří mají sedavý životní styl. Tyto praktiky dokáží předejít únavě a depresi.
Ale jak Grilley říká, Yang je pouze jedna poloviny rovnice. Naše těla se také potřebují naučit, jak odpočívat a být v klidu – i když se tenhle pocit může dostavit s meditací, někdy je nelehké dosáhnout takového stavu pro lidi, kteří praktikují více dynamickou formu yogy.
Taoistický pohled na yogu tvrdí, že svaly a krev patří pod Yang a pojivové vazivo a klouby – speciálně ty okolo kyčlí, pánve a bederní páteře jsou Yin. K tomu, abychom kladně ovlivnily tyto části těla je potřeba jiných druhů praktik.
 
Nový styl praktikování
První znatelný rozdíl je v tom, že se praktikuje za studena, bez primárního zahřátí  různými pozicemi a protaženími.
Toto zajistí, že se přímo ovlivňuje pojivové vazivo a ne pouze svaly – které jsou sami o sobě uvolněny než zkráceny. Jednotlivé pozice jsou drženy 3 až 5 minut a většinou se neopakují.
Většina pozic je prováděna pouze na podlaze se zaměřením na boky, kyčle, pánev a bederní páteř, což připravuje naše těla a mysl k delšímu praktikování meditace.
Teorie Tao si stojí za své, že pozice ve stoji nemohou být považovány za Yin pozice, protože ty vyžadují svalové zapojení na ochranu strukturální integrity těla.
Odvedení  pozornosti od svalů a hlouběji od kostí, tak dosáhneme hlubšího stavu relaxace.
 
Vše se skrývá ve jméně
Na první pohled se nám Yin pozice budou zdát velice známé a ano, většina je založena na klasických yogových pozicích.
Ale díky rozdílu v zaměření, Yin pozice jsou většinou jinak pojmenovány. Baddha Konasana se stává Motýlkem. Upavistha Konasana se stává Vážkou, a Halasna je známa jako Hlemýžď.
Rozdíl ve jméně poukazuje na rozdílný záměr a úmysl tohoto praktikování.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz