Workshop: Emoční Jóga - PROBĚHL

18.01.2018 17:32

Jógou k harmonii

Cesta k emoční vyrovnanosti, klidné mysli a pružnému tělu pomocí jógové praxe. 

Zveme Vás na 3,5 hod. workshop hatha jógy, který u nás ve studiu povede Pavol Hudran. Možná ho někteří znáte z lekcí v Lokah, kam někdy zajde na praxi a možná bude pro Vás setkání s Pavolem prvně. Tak či onak, Pavol přináší do studia příjemnou energii, klidnou atmosféru a přirozený pocit bytí.

Nechte se pozvat.

Pro člověka je přirozený stav klidu a radosti. Náš klid je často narušovaný nejrůznějšími vlivy. Původce nerovnováhy nebývají ani tak vnější události, ale špatný názorový postoj, nebo vnitřní emoční konflikt. Přitom kvalita mysli a emočního prožívání určují kvalitu našeho života. Obojí dokážeme pozitivně ovlivnit pomocí jógových technik. Díky tomu můžeme dosáhnout vnitřní rovnováhy, spokojenosti a radosti. Prvním krokem na cestě k ozdravení je přijmout zodpovědnost za stav své mysli a emočního prožívání. Jóga je v tomto ohledu praktický systém, který učí, jak přistupovat k tělu a mysli, uzdravit je a integrovat. Naučme se zklidnit, když jsme rozrušení, nebo povzbudit, pokud jsme skleslí. V kurzu se seznámíte s vybranými ásanami, jógovými sestavami, dechovými cvičeními a relaxacemi, které vedou k emoční vyrovnanosti – díky ní jsme více tolerantní, máme lepší fyzické zdraví i fungující vztahy. Cílem workshopur je jeho účastníkům pomoci, aby byli v souladu se sebou i s okolním světem a žilo se jim lépe. 

 

Čas: 14:00 - 17:30hod.

Cena: 490,-Kč

Platba na místě v hotovosti.

Závazné rezervace na: info@yogalokah.cz

Facebooková událost zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavol Hudran: Emoce. Na cestách, v ašrámech, uvnitř sebe. Jejich rozmanitost, hloubka, intenzita, mírnost a laskavost mě nepřestane fascinovat. Dokážou mě povznést nad každodennost ale i srazit k zemi, k větší pokoře. Nic jim nevyčítám ani je neoslavuju, jejich pulzace mi říká, že žiju. Dřív jsem se pouštěl do dobrodružství na cestách v Jižní Americe, Africe i Asii - čím víc jsem se zakousl do reality, tím víc jsem cítil, že jsem spojený s tepem života. Pak jsem začal pracovat, chtěl jsem si udržet ten pocit dobrodružství, a tak jsem začal podnikat s kamarády, a každý úspěch i neúspěch jsem intenzivně cítil. Další životní události mě přiměly zažívat podobná dobrodružství jako kdysi na cestách v sobě. Pochopil jsem mechanismus myšlenek a emocí. Jak je důležité se s nimi umět v pravý čas spojit a jindy naopak nechat projít kolem sebe. Metodou, jak s nimi pracovat, je pro mě hatha jóga, které se věnuju od roku 2002. Začínal jsem systémem Jóga v denním životě, udělal si lektorské kurzy u České akademie jógy (III. a II.), navštívil ašrámy v Česku i Indii. 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz