VŽDY JSEM SI PŘÁLA TANČIT

10.05.2014 16:04
Vždy jsem si přála tančit. Cítila jsem, že v tanci je svoboda. Svoboda pohybu, těla a duše. Nechat se nést svým vlastním dechem a cítit jen pohyb těla v prostoru. Jak se rozpíná a stahuje, jak buší srdce a tělo následuje.
Ale...vždy to ale v mé hlavě. Vlastně ani nevím, jak se to dělá. Se závistí jsem vždy sledovala kohokoli, kdo dovedl své tělo nechat rozeznít, v rytmu svého srdce. V rytmu svého bytí, své podstaty.
Vždy se mi dech tajil a srdce zastavovalo při pohledu na ty, kterým tanec, podle mě, jde. Já jsem mezi ně nepatřila.
Možná jen doma v obýváku, když pustím oblíbenou písničku a nebo jen rádio a jen si tak zvolna a zlehka začnu tančit. Tady mě nikdo nevidí, nehodnotí a nevadí, že budu mimo rytmus. Ale musím přiznat, že i v těchto chvílích, když jsem sama a nikdo mě nevidí, tak přesto mě moje mysl, tak naučená dělat vše dle řádu a uvnitř vykreslovací plochy, sem tam posoudí a zkritizuje.
Ale dnes dopoledne ne. Dnes jsem tančila, ano tančila, pod vedením skvělé Dášky ve studiu www.slehkouhlavou.cz tak, jako bych byla v obýváku a nikdo mě neviděl. I přesto, že jsme byli skupinka 12 tanečníků. 
Bylo to skvělé. Progresivní, ale nenucené. Stud opadl, rytmus pohltil tělo a mysl, ta byla někde na dovolené.
Vlastně ne, já jsem byla přítomna. Vnímala jsem sebe, ostatní, vedení Dášky, jen jsem se kompletně dokázala ponořit do svobodného pohybu. Do místa ticha.
Praktikování yogy mi umožnilo a zpřístupnilo cestu k tanci, a jak si tanec naplno užít. Dech, pohyb těla, pozornost mysli a LET GO!
A za to jsem Dášce nesmírně vděčná a všem, kteří sdíleli, podíleli se, podporovali a inspirovali jeden druhého.
To vše ve mě zanechalo velice klidný a mírný pocit. Pocit uvolněný a prostě bytí. Slzy se mi hrnuly po tváři při dokončování závěrečné sestavy a já jsem s blažeností v duši ustala, prožila a pochopila.
Namaste yogini z Brna a okolí
 
Blog Dášky
 
Studi(jk)o - nejenom na tanec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz