MONIKA KONCZYNOVÁ - už jste vyzkoušeli její lekce?

11.05.2014 13:12
Jsme moc rádi, že si Monika k nám našla cestu a bude sdílet svoji lásku k yoze s vámi u nás v Lokah.

Její lekce:

 

STŘEDY: Večerní Flow - 19:30 - 20:45 hod / cena 120,-Kč 

ČTVRTKY: Vinyasa Flow Yoga - 7:30 - 8:45 hod / cena 120,-Kč
Na obě lekce možnost využít permanentku.
 
Monika o své cestě k yoze: začalo to radostí z pohybu, skončilo to láskou k józe - dalo by se říci, kdybych věřila, že vztah k józe může být statický a neměnný. Po mnoha letech hledání "něčeho" a po mnoha měsících nemocí a nedůvěry v cokoli jsem šla jednoho chladného podzimního dne na jógu. Nevěděla jsem co mám čekat, bála jsem se, že nebudu stíhat, že mi to nepůjde a vůbec všeho. Na lekci jsem si ale uvědomila, že jóga není sport, není to aktivita, kde vás ostatní pozorují a soudí, nekřičí po vás trenér, abyste ze sebe vydali všechno, ba naokpak, nejlepší je co nejvíce toho přijmout. Odcházela jsem z lekce ne unavená, nýbrž naplněná energií k prasknutí. Jak šel čas, energie, síly a důvěry přibývalo a já dostala chuť se o ni podělit s ostatními a začala jsem jógu učit. Zamilovala jsem se do vlastního dechu, do možnosti být zde a každý den pozdravit Slunce buď doma na podložce nebo ve studiu s ostatními. Vyzkoušejte si taky jaké to je, nechat se unášet na vlnách dechu a plynule s ním tančit, zkuste se na chvíli zastavit a nadechnout se, nabrat sílu a užít a uvědomit si každý váš pohyb. Nic v sobě nezadržujte - ani dech, ani emoce, uvolněte svaly a pozorujte, jak se vyvíjí nejen vaše tělo, ale i vztah k vám samotným a k JÓZE. Pokud berete jógu povrchně, jen jako způsob jak zpevnit tělo a jak být ohebnější než ostatní, zkuste jí dát šanci a poznat ji do hloubky, stejně tak, jako ona do hloubky pečuje o vás. Važte si i špatných dní, protože bez nich by nebyly ty krásné krásnými a važte si i asán, do kterých jste ještě nedošli. Není kam spěchat, VINYASA vás tam dovede. 
Namaste Monika
 
 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz