Ve světle lásky - příběh Hanumanasana

19.07.2017 21:45

Tento krásný příběh jsem přeložila ze super knihy Myths of the Asanas, kterou napsala Alanna Kaivalya. 

Příběh o lásce, oddanosti, velkého přátelství, o všech vlastnostech, které je dobré kultivovat a aspirovat na ně. Příběh Hanumana odráží naše životy a můžeme z jeho dobrodružství čerpat. Tak ať se líbí...

 

 

 

 

 

  

 

Hanumanasana, Anjaneyasana a Virasana

 

Pozice Opičí

Nízký výpad

Pozice Hrdiny

 

———————————————————————————————————————————

 

Tyto tři pozice jsou v jedné skupině, protože vykreslují příběh milovaného opičího boha Hanumana.

Hanumanasana - pozice, která nese jeho jméno, je plný roztěp, tváří vpřed.

Anjaneyasana je hluboký výpad na koleni a Virasana je pozice v sedě, která slouží k protažení stehen a podporuje zdravé kolení klouby.

 

 

Všechny tři pozice působí na psoas sval, který běží od půlky zad po vnitřní stehno. Tento sval je intenzivně protahován v pozici Hrdiny při lehu na zádech. Z tohoto hlubokého vnitřního svalu vychází všechny naše pohyby a je stěžejní při reakci útoku či útěku, která je v našich tělech zakódovaná. Pro mnoho lidí je tato reakce neustále stimulovaná mírou stresu, což je velkou součástí západního stylu života a to pak končí chronickým uzamčením psoas svalu.

Účinky stresu jsou podpřené našimi denními návyky dlouhodobého sezení na židlích, což následovně zkracuje a ztahuje tento dlouhý, lasovitý sval.

Tento sval je úzce spojen s reakcí útoku či útěku a obvykle se zapojí, když jsme plní strachů a tak tady naše strachy obvykle uchováváme. Proces otevírání psoas svalu a podpora jeho uvolnění v těchto třech příbuzných pozicích nám dává příležitost fyzicky naše strachy setřást a posunout se do stavu beze strachů. A tento stav přesně ztělesňuje Hanuman.

 

 

Nebojácná opice

 

Anjana byla krásná žena, hluboce toužící se stát matkou, denně se modlila za zázrak, který by ji dítě přinesl. Bůh větru Vayu ji velice obdivoval a když slyšel její modlitby, tak se rozhodl, že ji vypomůže. Požehnal pár zrnek rýže a poslal je po ptácích, kteří letěli jejím směrem. Anjana byla právě uprostřed svého rituálu. Paže protažené vzhůru v mudře Andžali, připravená odbržet Boží milost, když ji místo toho přistálo pár semínek rýže do dlaně. Bez menších pochyb o tom, co ji během její motlidby přišlo, otevřela pusu a semínka hned snědla. Když spolkla požehnanou rýži, otěhotněla.

Když se její dítě Anjaneya - což znamená “syn Anjany” narodil, tak to byl dost brzy vyspělý mladík. Byl na půl smrtelný a napůl božský, protože jeho otec byl bůh Vayu. Jeho status polovičního boha ho často dostával do problémů. Jedno ráno se Anjaneya probudil a viděl něco, o čem si myslel, že je mango plující po obloze. A protože mango je jeho oblíbené ovoce okamžitě vyrazil vzhůru k mrakům aniž by tušil, že je to vlastně slunce. Když bůh Surya uviděl toho malého nezbedníka, letícího směrem k němu, aby si ho kousek ukousnul, tak uhodil blesk přímo do chlapcovi tváře a na místě ho zabil a seslal padajícího k zemi.

Když se Vayu dozvěděl co Surya způsobil, rozzlobil se tak, že se velmi z hluboka nadechl. Nádech byl tak hluboký, že vysál všechen vzduch na zemi a všechny bytosti se začali dusit. Bohové svolali pohotovostní schůzku, kde se snažili, jak Vayu, tak Suryju uklildnit a nastolit pořádek. Vayu odmítl vydechnout dokud nedostane svého syna Anjaneya zpět. Surya nechtěl, aby toto potenciálně nebezpečné dítko jen tak, bezprizorně pobýhalo.

Nakonec dospěli k dohodě. Anjaneya bude přejmenován na Hanumana, což je spojené s jeho zraněnou tváří, když do něho uhodil blesk - hanuh znamená “tvář” v Sánskrtu. Bude oživen, ale prokletý krátkoudobou pamětí, aby si nikdy nevzpomněl na své božství a nepůsobil tak další škody. Když bude věřit tomu, že je pouze smrtelník, jaké by mohl způsobit škody?

A konečně, bude odebraný od své matky, aby začal žít nový život. Důvěryhodný opičí bůh Sugriva souhlasil, že bude o Hanumana pečovat, a tak malý chlapec nabral podobu opice, aby lépe zapadl do své nové rodiny.

 

 

Nejlepší přítel opice

 

Hanuman se stal významnou součástí hrdých bojovníků opičího klanu. Jednoho dne, když se procházel lesem, setkal se s králem Rámou. Spojení mezi nimi bylo instantní. Hanuman okamžitě přísahal, že nikdy Rámu neopustí a Rám mu bezvýhradně důvěřoval. Byli neoddělitelní a blízcí.

Rám měl ženu jménem Síta, která byla známá pro svoji krásu a nebeské kvality. Netrvalo dlouho a zlý démon Ravana začal na pár nekontrolovatelně žárlit. Jeho žárlivost mu zaslepila rozum, a tak šel do války o Rámovo králoství a unesl si Sítu pro sebe, do svého ostrovního králoství Lanka. A protože Rám musel vést svoji armádu do boje o králoství, nemohl zachránit Sítu. Místo sebe vyslal jeho dobrého kamaráda Hanumana, aby ji zachránil.

Hanuman vyrazil bez žádného nápadu, jak dosáhnout úspěchu, ale věděl, že to musí udělat. Jeho čirá láska k příteli mu pomohla předejít jakoukoli pochybnost, kterou o svých schopnostech měl. Když Hanuman dosáhl pobřeží, podíval se přes široký velký oceán směrem k ostrovu Lanka, poklekl na jedno koleno a začal se modlit. Pozice, ve které klečel, jedno koleno vzhůru a druhé složeno pod, inspirovalo pozdější pozici Virasana. Zavřel oči a začal se modlit, aby byl naplněný milostí, která je potřeba k vykonání nemožného. Během modlitby jeho neochvějná víra nikdy nezakolísala. A když cítil, že by mohl mít dostatek energie, zatlačil chodidla do země takovou silou, která způsobila šokovou vlnu vlnící se skrze zemi, srovnávající za ním stromy a kopce. Byl vystřelený do vzduchu a letěl na Lanku nad otevřeným mořem.

 

Věrný hrdina

 

Nesmíme zapomínat, když si Hanuman klekl a začal se modlit za milost, aby dokázal nemožné, už byl schopný dosažení takového cíle. Jako syn větru, Hanuman je schopný čehokoliv. Může se zvětšit, zmenšit, hnout horami, dokonce úplně změnit podobu. Ale pořád svoje božství zapomínal a tak se obrátil ke své víře. V Sánskrtu je to slovo shraddha. Aby měl dostatek jistoty ke splnění toho, o čem věděl, že musí splnit. Mnoho z nás se zmenší před nemožným úkolem, nebo před jen trochu náročnějším úkolem, protože jsme zrovna takový, jako Hanuman.

Jednoduše zapomeneme, že je v nás část, která je také božská a můžeme také dosáhnout nemožného. A zapomínáme na tu část shraddha, která je zakořeněna v každém lidském srdci, zrovna tak jako v srdci Hanumana.

V lidské historii vždy byla nějaká forma modlitby, aby lidé měli prostor a čas pěstovat tento element víry ve svých srdcích. Je to s vírou a nadějí, že jdeme kupředu s jistotou, překračujeme oceány, měníme svět a nebo jednoduše se znovu zamilujeme.

 

 

Létat k výšinám

 

A tak letěl přes oceán naproti svému osudu, jedna Hanumanova noha propnutá dopředu a druhá propnutá dozadu, jako ten známý rozštěp - pozice hanumanasana, kterou dnešní jógíni znají. I přes mnohé překážky, zahrnující démona, který vyvstal z vody a snažil se ho stáhnout dolů, Hanuman bezpečně přitál na ostrově Lanka. Hledal, až Sítu našel v zahradě Ravanova paláce, přeměnil se v kočku, aby mohl vniknout za ní a dát ji vědět, že Rám ji osvobodí. Dala mu sponku, aby Rám věděl, že ji Hanuman našel a Hanuman ji dal Rámův prsten jako příslib budoucího vysvobození. A také se tak stalo. Nakonec Rám zakončil válku u domu Ravana a s pomocí Hanumana ho přemohli a Síta byla zachráněna.

Když rovnováha a mír byly znovu v zemi nastoleny, uspořádal Rám velké shromáždění ve svém paláci a Hanumana pozval jako vzácného hosta. Zavolal ho, aby ho odměnil a daroval mu jeho vlastní vzácný zlatý náramek vysázený drahokamy. Diváci žasli údivem a pýchou nad tímto božským darem, ale Hanuman se podivně na náramek díval. Zaklepal na něho a zakousl se do něho. Když některé drahokami odpadly, použil je a ještě blíže se na zlato zadíval, ale vypadal zklamaně, že nenašel to, co hledal. Rám, Síta a ostatní hosté byli šokovaní nad zdánlivou Hanumanovou nevděčností. Rám se zeptal, proč je s darem tak nespokojený.

Hanuman se na Rámu podíval a vysvětlil, “Rámo, každý okamžik odříkávám Tvé jméno. Odříkávám Tvé jméno, abych si zapamatoval, jak moc Tě miluji. Odříkávám Tvé jméno tak silně, že i vlákna mého srdce mají Tvé jméno vepsané. Tento náramek nemá pro mne zádnou cenu, když na něm není Tvé jméno. Podívej, něco Ti ukážu.”

V tu chvíli Hanuman poklekl před Rámem a Sítou, ponořil své prsty do hrudníku a otevřel ho, aby odhalil obsah svého srdce. Uvnitř byl Rám a Síta, perfektní a kompletní a každé vlákno Hanumanova srdce mělo vepsané Rámovo jméno.

S každým “bum bum”, slova “Rám Rám” tiše zněla.

 

Ten stálý

 

Příběh Hanumana, jak je vyprávěný v Rámajáně (epický příběh o Rámovy) je příběh víry, nebojácnosti a kompletního odevzdání. O Hanumanovi se říká, že představuje všechny kvality jógína a jeho příběh v mnoha případech odráží náš vlastní. Kolikrát jsem zapomněli na vlastní božství a znovu a opakovaně jsme zapadli do sebezničujícího způsobu myšlení? Kdo nezažil krizi víry a nemyslel si, že problém je víc než snesitelný nebo úkol absolutně nemožný splnit? Hanuman nás učí, že existuje jedna věc, která může přemoct všechny naše pochyby a strachy. A ta jedna věc je láska.

Tradice Bhakti Jógy je zaměřena na kultivaci tohoto postoje do dokonalosti, že všechny naše problémy a strachy opadnou a nám nic jiného nezbývá než si upamatovat naše opravdové já. Bhaktův nástroj je opakování mantry nebo krátké fráze, což zaměřuje pozornost na objekt oddanosti. Pro Hanumana byl objektem oddanosti Rám, tak jeho jméno neustále opakoval. Jeho slabá paměť způsobila, že často zapomněl na svůj úkol, nebo společníky, ale vždy si zapamatoval jeho nejlepšího přítele. A tak začínal a končil každou větu Rámovým jménem. Každou volnou chvilku, kterou měl, opakoval jeho jméno. Až nakonec každé vlákýnko jeho bytí pulsovalo Rámovým jménem a jeho perfektní soustředěnost způsobila jeho duši propojení s objektem jeho oddanosti, aby ztělesnil samotnou lásku. To proto Rám a Síta sídlí v jeho srdci.

Mnoho praktikantů jógy objevují sílu manter a objevování hlubokých a radostných emocí. Ať už jen jednoduše posloucháte mantry nebo se zúčastníte Kirtanů (zpěv manter stylem zvolání a zopakování) je jednoduché pro praktikanty cítit efekty jednoduchého opakování. Tato cvičení jsou spojované s hlubokými prožitky recitování manter, které mnoho jógínů  používají během jejich meditace. Mantry se mohou odříkávat nahlas, zpívat jako část písně a nebo si je tiše pro sebe opakovat. Jsou vytvořené k našemu vysvobození od strachů a iluzí, které nás zmenšují a umožňují nám manifestovat náš objevený plný potenciál. Slovo “mantra” vychází ze slova manas - mysl a trava - osvobodit, význam “to, co osvobozuje mysl.” Klíčem k úspěchu v józe je důslednost v opakování. Když je praxe stálá, výsledek je nevyhnutelný. A co je nevyhnutelné, tak jak Hanuman objevil, je nepopíratelná přítomnost úplného soucítění a rozpuštění strachů.

 

 

Hrdina uvnitř

 

Každá z pozic Hanumana ztělesňuje nebojácnost, odvahu, sílu, přátelství a soucítění, které tak jasně vyjadřuje v každém svém dobrodružství. Vira, kořen slova “virasana” je v Sánskrtu slovo pro “hrdina.” Jeden ze způsobů jak ztělesnit toto slovo je mít absolutní víru. Říká se, že rozdíl mezi hrdinou a zbabělcem je v tom, že hrdina jedná. Tam, kde strach mnohé zastaví, hrdina, naplněn vírou, uskutečňuje zdánlivě nemožné a ví, že je to jediná cesta jak zvlétat k novým výšinám. Strach nás zmenšuje nebo nás vyzívá se povznést nad bojácnost. Poet Andrea Gibson píše,: Nevěřím na zázraky, protože zázraky znamenají, že nemožné se stává pravdou, přitom možné je vše.” Je to právě tato možnost, která inspiruje každou z pozic věnovanou Hanumanovi. Každá se nějakým způsobem dotýká naší síly přemoct strach a dává nám možnost vytvořit prostor pro nemožné v našem životě.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz