MĚSÍC ÚNOR 2014 - INTENTION - ZÁMĚR

03.02.2014 09:48
Tyakva karma-phala-asangam / nitya-trpto-nyrasrayah karmany bhipravrtto pi / na-eva kimcit karoti sah
Ten, který se odpoutal od ovoce jeho činů je spokojený a osvobozený od závislosti a zatím ví, že to není on, který koná, i přesto, že činy provádí.
Bhavagat Gita IV.20
Zaměření, jež vede akci, je záměr. Provádět něco záměrně, znamená jednat za účelem. Jedna za účelem znamená jednat vědomě. Věnovat pozornost znamená jednat vědomě, jednat mířeně – mířit směrem k cíli. Říká se, že ti, kteří věří na náhodu, nedávají pozor. Praktikovat yogu s vysokým záměrem je velice důležité, protože co rozhodne o výsledku jakékoliv akce je základní záměr. Praktikování asan – pozic s vyšším záměrem dokáže udělat rozdíl mezi dosažením prosté gymnastické  síly a flexibility a nebo osvícením.
Nedávno jsem četla článek na Internetu o rostoucím zájmu o yogu v Americe. V článku stálo, že 22 milionů lidí praktikuje yogu. Prvních 6 důvodů proč lidé yogu praktikují dle statistik jsou: Být více ohební, zhubnout, vytvarovat svalovou hmotu, uvolnit si od bolesti zad, vypadat mladší a snížit stres. V žádné získané statistice nebyla zmínka o spirituálním záměru.  Lidé neuváděli jako jejich záměr pro praktikování dosažení osvícení nebo přiblížení se Bohu a nebo lépe přispívat ke štěstí a svobodě druhých.
Yoze je to určitě jedno, proč praktikujete. Yoga Vám dá každý výsledek, na který se zaměříte, pokud to budete dělat  dostatečně dlouho. O čem přemýšlíte během vykonávání, rozhodne o výsledku toho Vašeho konání. Stanete se tím, nad čím rozmýšlíte. Pokud chcete, aby Vás yoga-praktikování, přivedla k Yoze (gól – osvícení), pak Vašim základním záměrem musí být Yoga. Nedosáhnete Yogy, jako Vašeho cíle, náhodou – musíte to chtít celým Vašim bytím.
Yoga znamená osvícení nebo spojka k vyššímu Já. Tak jako každý člověk si musí najít vlastní cestu, jak se přiblížit k Bohu, každý z nás musí najít způsob, jakým artikulovat vyšší záměr.  Nabídnutí Vašeho praktikování Bohu je jeden ze způsobu zadání vyššího záměru. Pro mnohé je to těžký úkol. Nabídnutí praktikování Vašemu učiteli je další. Proto, aby Váš učitel dosáhl osvícení, věnujte veškeré svoje úsilí Vašeho praktikování tomuto cíly. To Vás osvobodí od přemýšlení sám nad sebou. Věnování praktikování někomu, koho znáte je další způsob, jak si dát vyšší záměr, protože soustředění se na ostatní nás odpoutá od egoistického sebepřemýšlení a probudí v nás soucítění, jež způsobí osvícení. To, co je zrealizováno v osvíceném stavu je jednota bytí – tam, kde se ostatní rozpouští. Pokud najdete způsob, jakým si dát vyšší záměr pro praktikování, které Vám pomůže dostat se za zaobírání se Vaším malým osobním já, tak jste na cestě vedoucí k Yoze.
V tradici Jivamukti Yogy často dáváme záměr pro lekci chantováním mantry Lokah Samasta Sukhino Bhavantu a pak přidáme i překlad. Ať jsou všechny bytosti šťastné a svobodné a ať moje myšlenky, slova a činy mého vlastního života přispějí nějakým způsobem k tomuto štěstí a svobodě pro všechny.
Bhavagad Gita nás učí, ten kdo touží po Yoze musí se zříct ovoce svého konání. To ale neznamená, že neděláme věci za účelem a nebo si nedáme osvícení jako náš gól. Moudrý praktikant má víru v Boha a ví, že jeho hlavním úkolem je jednat čistě s nejvyšším nesobeckým záměrem a zároveň se nezaobírat výsledkem jeho konání, ale ten ponechat na Bohu.
- Sharon Ganon, spoluzakladatelka Jivamukti Yoga Metody
 
Přeložila Naděžda Brzobohatá

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz