MĚSÍC PROSINEC - TIME MANAGEMENT - ORGANIZACE ČASU

04.12.2013 21:28

 

tyaktva karma-phala-asangam / nitya-tripto nirashrayah

karmany abhipravritto ‘pi / na-eva kimchit karoti sah

Ten, kdo se odpoutal od výsledků svých činů, je spokojený a osvobozený od závislosti, vědíc, že to není on, kdo koná i přesto, že činnosti provádí.

Bhagavad Gita IV.20

 
Mnozí z nás bojují s časem. Snažíme se všechno stihnout a máme obavy, že jsme propásli perfektní načasování – jen, kdybych byl více připraven, kdyby načasování bylo lepší, kdybych měl více času, mohl jsem to udělat lépe, není dostatek času, abych mohl všechno stihnout…a tak dále.
Bylo vydáno spoustu knih a  je spousta seminářů na téma management a organizace, které mohou poskytnout pár dobrých typů. Ale jako yogini se snažíme podívat na zárodek problému naší nespokojenosti. A v tomto případě se jedná o zklamání a sebepodceňování -  to, že nejsme dostatečně dobří, že nám něco chybí a, že bychom měli být schopni dosáhnout více. Každý trpí nějakými pochybnostmi o sobě, nikdo v tomto není sám.
Tak jak můžeme tento boj vyřešit? Tím, že využijeme čas, jak nejlépe dokážeme, ale zároveň si být vědomi, kdy ubrat a připustit, že jsme udělali to nejlepší co jsme mohli. A hádejte co? Zítra ráno vstanu a zase budu dělat, jak jen nejlépe dokážu. To je praktikování – obnovování závazku k vykonávání, jak nejlépe dokážeme a zároveň nelpění na konkrétním výsledku. Pokud zabarvíme naše úsilí neustálými pocity, že jsme neudělali to nejlepší, co jsme mohli, že nacházíme zklamání sami v sobě, že je tady určitě lepší způsob, jen kdyby jsme ho mohli najít nebo s pomocí někoho jiného, pak by bylo vše v pořádku, zažíváme utrpení v čase.
Ve skutečnosti jsme řešení dávno našli. To, co děláme právě teď, v tomto daném okamžiku, jak to děláme je přesně to, co máme dělat – nemáme dělat nic jiného a nebo jinak. A když bychom jen mohli proniknout do tohoto jednoho momentu, raději než pochybovat a myslet si, že to pravděpodobně není…..že nevím…..možná že ne…….kdybych tu jedinou věc já…….to je co se děje…..no, já nevím…. prostě se jen nadechnout a vydechnout a udělat jeden a pak druhý krok....
 
Procvičování Shavasany (pozice mrtvoly) přijde velmi vhod. Pomůže nám, ne úplně se přenést, ale aspoň začneme rozumět tomuto boji hlouběji. Shavasana nás přivede do stavu uvědomění, že život je pomíjivý, nestálý a k blízkosti smrti. Je to vlastně nacvičování umírání. Lehneme si a řekneme sami sobě, tak tohle je to, už nic jiného nemůžu udělat, žádné další úkoly na splnění, nikdo, komu bychom zavolali, žádné další e-maily, už nic jiného…jediné co tu je je uvolnění se do momentu. A jako yogini, my toto procvičujeme každý den. Skrze praktikování se připravujeme na smrt. Ne způsobem, jakým bychom měli fungovat, který udává naše společnost – mít co nejvíce a nejrychleji hotovo, zmatečně, naproti všem očekáváním – ale tím, že budeme přítomni v každém našem konání.
Meditace je další hluboká praxe, která tady může pomoct – napojením se na nekonečnou, neměnnou realitu v nás samých a poznání, že všechny trable a pochybnosti nejsou skutečné vy.
To je umění yogy – zkoumání, jak být součástí pokládáním otázek jako: kdo je tento já, který koná? Kdo je tato ahamkara – pocit jáství nebo ega? Kdo je tady opravdový vykonavatel? Yogi se touží vzdát činitele skrze odevzdání se Bohu, modlitbami, s přáním být nástrojem Boží vůle. Měli bychom najít způsob, který pro nás bude fungovat každé ráno, a nebo aspoň někdy během dne. Nabídnout sami sebe jako průtok Božské vůle, protože pokud my – ve významu naše limitované osobní já – si myslíme, že musíme zvládnout vše sami, tak se to stane nesnesitelné a my jsme odsouzení k neúspěchu.
Pokud se dokážeme odevzdat nekonečnému potenciálu, pokud dokážeme nechat být a nechat Boha, pokud sami sebe předěláme v průtoku, tak pak to dokážeme.

 

***Sharon Gannon

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz