TÉMA MĚSÍCE ZÁŘÍ 2014 - KOUZLO VAŘENÍ

13.09.2014 10:50
Brahmarpanam Brahma-Havir / Brahmagnau Brahmana Hutam /Brahmaiva Tena Gantavyam / Brahma-Karma-Samadhina
See God everywhere
God is the ladle; God also is the food; God is the fire; God is the preparer; and God is the eater of the food. God is the reason for eating and God is the goal to be reached.
Bhagavad Gita 4.24
Bůh je všude, Bůh je vařečka, Bůh je také jídlo, Bůh je oheň, Bůh je ten, kdo jídlo připravuje. Bůh je důvod k jezení a Bůh je cíl, jež se má dosáhnout.
Bhagavad Gita 4.24
 
Zeptala jsem se mého spirituálního učitele, alchimisty Randy Hall, “Jak dosáhnu osvícení?” A jeho odpověď byla,”Nejdříve se nauč vařit, uklízet a zahradničit.”  Nechtělo se mi jeho odpovědi uvěřit, zklamala mě a v té době jsem nebyla schopna jeho odpověď přijmout, protože to pro mě nebylo “dostatečně spirituální”. Vařit? Byla jsem netrpělivá, hubená dívka, která opovrhovala jídlem a chtěla jsem snížit přísun jídla na minimum a eventuálně žít pouze ze vzduchu: jak si jen mohl myslet, že já začnu vařit? V čem je význam? A podobné pocity jsem měla ohledně uklízení a zahradničení.
V průběhu let jsem pochopila neskutečnou moudrost jeho rady. Připravování a vaření je kouzelný, mocný, alchimycký proces, skrze něž se jedna forma mění v jinou: různé ingredience jsou obratně kombinovány a podrobeny elementům vody, ohně a vzduchu ve správných poměrech, správném načasování a se správnými zaříkadly – které se skládají z dobrého mentálního záměru, bez pomluv nebo zbytečných řečí v kuchyni – k přípravě chutného jídla, které uspokojí tělo i duši.
Kuchařka je něco jako kniha formulí k tomuto kouzelnému procesu, kompletní s postupy, návrhy a rady, které když následujeme s radostným srdcem a pocitem dobrodružství, vyústí jako nádherný kulinářský zážitek, který se manifestuje na hodovacím stole.
Jídlo připravené touto cestou může dokonce posunout vnímání nás samých a ostatních.  Poskytující naději a povzbuzení na cestě životem.
K tomu, aby takové kouzlo mohlo být efektivní, je podstatné plně si uvědomovat co jíme a jak jídlo připravujeme. Když konzumujeme maso, vajíčka a mléčné výrobky, necháváme se vtáhnout do společenské podmíněnosti, která nás odpojuje od přirozené inteligence našich těl, za účelem generování zisků masných průmyslů. Ničíme si zdraví našich těl a našeho prostředí, jsme spoluúčastníky strašlivého zotročování, vykořisťování a porážek ostatních zvířat, což se nám nakonec, ale nevyhnutelně vrátí.
Když přijmeme za svůj veganský způsob života, přinášíme laskavost do našich životů – laskavost k našim tělům a do vztahů s ostatními. Yoga nás učí, že cokoliv chceme v životě mít, můžeme mít, pokud to poskytneme ostatním. Pokud chceme být svobodní, tak zbavování svobody ostatních, využívání množství zdrojů tak, že jsou ostatni v chudobě, nás k našemu gólu nepřivede. Laskavá volba jídel, které konzumujeme je jedním ze základních způsobů, jak si zajistit vlastní štěstí a svobodu.
Rozpoložení v jakém se nacházíme při vaření, je také důležité pro dobrý výsledek. Pokud máme špatnou náladu, tak je lepší v kuchyni ani nebýt.  Pro kultivaci nejvyššího záměru a pro očištění jakékoliv negativity, můžeme nabídnout motlitbu, chant- devocionální píseň nebo mantru, před vařením, během vaření a před jídlem.  Motlitba umožní vyšší záměr, požádat božskou sílu o pomoc k dobrému a nesobeckému závěru. Měli bychom k vaření a stolování přistupovat s vyrovnanou myslí a srdcem a s náladou vyššího záměru. Toto čistí celý prožitek, zbavuje kuchyň toxinů, jak jemných – hněv a netrpělivost, tak hrubých – jako jsou špína a baktérie. Vnímejte kuchyň jako místo, kde sídlí Bůh, jako posvátné místo, jako dveře k osvícení. Kuchyň je chrám, všechny hrnce, pánve, koření, obiloviny, ovoce, zelenina, tak i sporák, lžičky, nože, misky a talíře, vše jsou božské předměty, plné vědomí, které čekají až se stanou součástí božské, alchimické kreace jídla. Umožni ohni ve Tvé duši, ať je součástí elementu tepla, které vaří Tvoje jídlo.
Nejodvážnější čin, který kdokoliv z nás může teď udělat je, mít odvahu se starat o ostatní – ostatní zvířata, Zemi a všechny bytosti. Být více zaměřeni na ostatní než sami na sebe je prvním krokem ke štěstí. Zvolit veganské ingredience a sami je uvařit s čistým záměrem, nevede pouze k uvaření chutného jídla, ale pomůže Ti začít vlastní radikální hnutí za mírovou, radostnou spoluexistenci s veškerým životem.
-Sharon Ganoon, úryvek z nové knihy – Jednoduché recepty pro radost, Září 2014
- přeložila Naděžda Brzobohatá

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz