TÉMA MĚSÍCE ÚNOR 2018 - S VELKOU LÁSKOU VŠE JE MOŽNÉ

02.02.2018 20:24

suhṛin-mitrāryudāsīna-madhyastha-dveṣya-bandhuṣu sādhuṣvapi ca pāpeṣu sama-buddhir viśiṣyate

 

Člověk stojí na vrcholu, který vnímá stejně přátele, společníky, nepřátele, neutrální rozhodčí, nenávistné lidi, příbuzné, svaté a hříšné.

Bhagavad Gita VI.9

 

 

S velkou láskou, vše je možné. - Padmaji. (Sharon Gannon)

 

Když byste měli možnost, na dosah své ruky, zničit něčí život, udělali byste to?

Kde máte hranice ospravedilnitelného vraždění? Jak často se podíváte jinam, než abyste se pomstili?

Tohle nejsou rétorické otázky. Jsou to otázky, nad kterými se často přemýšlelo mnoha způsoby, v mnoha různých dobách. Ať už je to střelec ve škole Littleton v Kolorádu, který ve svých rukou držel zbraň, nebo president Harry S. Truman, který spustil bombu na Hirošimu a Nagasaki, v obou dvou příkladech jsou to smutná gesta zklamaných a opuštěných individuí s možností zničit druhé ze sobeckých důvodů - a oni tak učinili. Když se sami sebe zeptáme “Proč?”, tak se zdá, že je tady pouze jedna odpověď “Protože mohli.”

 

Poslední rok a půl, každý den, čteme knihu Mahabharata. Jen pár stránek denně a nacházíme zajímavé poznatky a komentáře k současnému dění ve světě. Někdy se zdá, že se prostě nic nemění…nikdy. Bhagavad Gita je inspirující a Krišnovo učení o povaze jógových cest, jako to výše uvedené, jsou věčná.

Ale také věčný je fakt, že celá válka na bojovném poli Kurukshetra byla bojována kvůli hře v kostky a zhrzenou pýchu. Nikdy to nebyla otázka dharmy nebo následování Krišnova nadčasového a věčného učení. Bratr zavraždil bratra, zavraždil učitele, dítě zabilo dítě…nic se nikdy nemění.

Každý den miliony zvířat jsou oběti lidí, kteří mají chuť na jejich krev a maso a tato jatka se zdají být jediným způsobem, kterým získávají seběvědomí, vyzískáním ultimátní kontroly nad životy ostatních. Takové konání je omlouváno společností postavenou na hesle “Země patří nám” a lidmi s osamocenými a zmatenými dušemi, ne jako Pandaové a Kauravasové (kteří, jako Kshatrijové - Bojovníci - zvěř lovili a jedli). Když se porozhlédneme po moderním válečném poli, zrovna jako to již dávno udělal Arjuna na poli Kurukshetra a ptáme se Krišny, co můžeme dělat? Jeho věčná odpověď ztělesňuje vyrovnanost, rovnováhu, soucítění, odpuštění a laskavost. Krišna také říká, že když budeme čekat dlouho, až už bude pozdě, tak nic jiného nemůže udělat než očistit štít a začít znovu.

Zbraně, bomby a jatka jsou jedna věc, ale každý z nás má, na dosah ruky, schopnost zničit život druhého. Životy se ničí i bez krve, z bezpečných vzdáleností, internetový násilníci s žádným spojením se životy jejich obětí. 

Svatého Valentýna, který je dlouho spojovaný s tradicí lásky, si připomínáme 14.02. Já si vpomínám na Sv. Valentýna ještě za starých časů. Kdy vše bylo jednodušší, červené srdíčko vystřižené z papíru doručené v malé obálce znamenalo, že o mě někdo měl zájem. Ale jak přemýšlím nad časem ze základní školy, tak si říkám, kolik mých spolužáků nikdy srdce v malé obálce s jednoduchým ujištěním Buď mým Valentýnem, nedostalo.

 

Máme na dosah ruky schopnost tvořit mír, ztělesňovat lásku a soucítění. Nikdy nepodceňovat sílu odpuštění. Málo lidí, které známe, se vědomě rozhodnou znovu neopakovat chyby minulosti a změnit životy ostatních k lepšímu.

 

Boží podstatou je láska. Naše budoucnost, jako vyspělých duší, zavisí na našem jednání jako nástroje pro tuto velkou lásku - pak je možné vše.

 

Napsal: David Life

Přeložila: Naděžda Brzobohatá

Originál zde.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz