TÉMA MĚSÍCE ÚNOR - ZVUK JÓGY

01.02.2016 16:34

Věda v poslední době dohání to, co staří jogíni věděli a předávali dále již mnoho let; a to, že svět, který vidíme a prožíváme je tvořen zvukem. To, které je viděno jako pevné, jako je hmota, je opravdu prostor s malými jednotkami energie vibrující jeden okolo druhého nebo náhle se objevující a náhle mizící - svět je vibrační, my jsme vibrační. Prostor mezi objekty je zapotřebí k vytvoření vztahu: jak se objekty pohybují a vibrují, vytváří vztahy, a tak vytváří výzvu a odezvu. Rozdělení vytváří příležitost pro harmonii.

Zvuk bez jazyka dokáže vzbudit určitou emoci a ta stejná emoce může být procítěna lidmi nehovořícími stejným jazykem. Hrubý zvuk je hrubý zvuk skoro univesálně, zrovna tak, jako lahodný zvuk je lahodný zvuk skoro universálně, díky způsobu, kterým jsou zvuky interpretovány mozkem a spojeny s významem a emocionálním naplněním. Podle Dr. Olivera Sacksa v jeho knize Musicophilia: Tales od Music and the Brain: “Nevyjádřitelná hloubka hudby, tak jednoduchá pochopit a přesto tak nevysvětlitelná, protože reprodukuje všechny emoce našeho nejniternějšího bytí, ale kompletně bez reality a vzdálené od bolesti. … Hudba vyjadřuje pouze podstatu života a jeho událostí, nikdy je samotné.” Každý zvuk, který vědomě vnímáme nebo vytváříme je tvořen dvěma objekty, které se setkají. Souhra rychlosti a materiálu, které vytváří zvukovou vlnu. Zvukové vlny, které vstoupí do ušního kanálu jsou zpracovány v mozku tak, abychom prožili zkušenost ze zvuku. Staří jogíni se definitivně o takové druhy zvuků zajímali, (jaké druhy zvuků? Mluvíme o všech zvucích) ale rozmýšleli nad tím, co byl první zvuk. Jak to bylo na počátku času? Je zde zvuk na pozadí všeho, co vnímáme? 

Říká se, že nejmocnější mantra je Om, prvotní zvuk: na počátku bylo slovo. Na počátku byl zvuk a tento zvuk vibroval, až nakonec vytvořil fyzickou sféru. Tři zvuky , které se sloučí v OM, A U M, symbolizují tři etapy, kterými musí projít vše projevené: vznik, organizace, rozpad. “A” vibruje jako nejnižší tón, více v hrudi a hrdle. “U” vibruje v čelisti a tváři. Když se ústa zavírají k přechodu z “A” do “U” a směřují energii dopředu. “M” vibruje v lebce, protože dech a zvuk prochází výhradně skrze nosní dutinu. Tím, že  zníme různé zvuky, zvyšujeme vibrace ve fyzickém bytí: Slovo japa odkazuje na praxi opakování mantry. Praxe, která pomáhá vylepšit jak vytváření zvuku, tak schopnost naslouchat. Ale tady to nekončí. Kolikrát jste slyšeli stejnou skladbu, píseň, kterou máte rádi, ale postupem času se zdá, že se změnila. Vyjevil se nový význam a jemné rozdíly, kterých jste si dříve nevšimly, vyvstaly do popředí. Při kontinuálním opakování, umožňujeme mysli odprostit se od svých přirozených analytických tendencí, které nám brání v kompletním prožitku zvuku

Proč tolik lekcí jógy začíná a končí s Om? Proč je považován za léčivý zvuk? Opravdu, nejlepší cestou, jak na to přijít je, začít Om zpívat, jak Sharon Gannon říká,”skrze opakování se kouzlo musí objevit.” 

Napsal: Jules Febre. Synovec Davida Life. O Julesovi si můžete přečíst zde.

Přeložila: Naděžda Brzobohatá

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz