TÉMA MĚSÍCE ÚNOR 2015 - VYPRÁVĚNÍ

02.02.2015 14:15
 
Indra (védský bůh hromu a blesku) na sebe vzal podobu sokola, aby vyzkoušel charakter krále Sibi. Sokol pronásledoval holubici, kterou chtěl zabít. Holubice zaletěla ke králi Sibi a prosila ho o ochranu před jejím pronásledovatelem. Krále přepadlo neskutečné soucítění s holubicí a rozhodl se ji ochránit. Když sokol doletěl, tak žádal krále, aby mu holubici vydal – protože to byla jeho přirozená potrava a sokol bez ní vyhladoví. Král vysvětlil, že holubici nabídl ochranu a nevydá ji. Na to sokol odpověděl, že mu král musí dát jeho vlastní maso ve stejné váze. Král položil holubici na jednu stranu váhy a uřízl část svého stehna a položil to na váhu na druhé straně. K jeho překvapení byl pták o moc těžší. Král ukrojil další část stehna a přidal ho na váhu, ale holubice byla po každé těžší. Nakonec kraal stoupl na váhu a nabídl své celé tělo na místo holubice. Sokol se králi odhalil jako Indra a napravil krále Sibi a řekl, “Tvoje sláva bude známa tak dlouho, dokud svět bude existovat.”
Mahabharata, Aranya parva, adhyayas 130-131
Stephen King řekl, ”Je spoustu knih plné skvělého psaní, které nemají dobré příběhy.”
Všechna literatura, filmy, televize a grafické romány nepřetrvají bez dobrého příběhu. Velké knihy, jako Bible nebo Korán obsahují příběhy, které si pamatujeme celý život. Co je dobrý příběh? Dobrý příběh je ten, který si zapamatujeme. Schopnost si zapamatovat je opravdový test dobrého příběhu. Dobrý příběh vypravuje universální význam osobním způsobem. Dobrý příběh rozšiřuje osobní zkušenost do universálních dimenzí. Příběh a vyprávění příběhů jsou nedílnými nástroji znalosti jógy. Příběhy bohů, démonů, lidí a všech ostatních zvířat plní písma a tradici jógy. Tyto příběhy vykreslují živé obrazy životů mudrců, svatých, jogínů a hledačů.
Otec Svetketa byl velký mudrc, který učil svého syna o podstatě vesmíru, který je neviditelný a všude prostupující esence. “To je Realita. To je Atman. Ty jsi to.” Svetketu poprosil otce, ať mu to vice vysvětlí. Otec mu řekl, ať dá hrst soli do sklenice s vodou a vrátí se zítra ráno. Když Svetketu ráno přišel, otec mu řekl, ať sůl z vody vyjme. Svetketu sůl ve vodě neviděl, protože se rozpustila. Otec mu řekl, ať vodu ochutná a řekl mu, jak ji objevil. Svetketu odpověděl, že voda je bez debat slaná. Otec ho vyzval, ať opět sůl hledá. Svetketu sůl neviděl, ale chutnal ji. Na to mu otec řekl, že neviditelná a jemná esence celého universa nemůže být viděna, ale je přítomna tak, jako ta sůl, která je neviditelná ve vodě. “To je Realita. To je Pravda. Ty jsi to.”
- Z Chandogya Upanishad
Arundhati Roy napsala, “Tajemství Velkých příběhů je takové, že žádné nemají. Velké příběhy jsou ty, které jsme slyšeli a chceme je slyšet zase. Ty, do kterých lze vejít kdekoliv a cítit se pohodlně…ve velkých příbězích víme kdo žil, kdo zemřel, kdo našel lásku a kdo ne. A i přesto chceme vědět znovu.”
Jednu velmi chladnou noc letěl kolibřík domů a uviděl lidi pod sebou, choulící se k sobě. Ti ubozí lidé neměli žádné peří, které by je zahřálo! Kolibříka zachvátilo soucítění a rozhodl se něco pro to udělat. Sletěl dolů a zeptal se lidí “Proč nemáte oheň, který by vás zahřál?” Lidé odpověděli “Máme obavy, když zkusíme vzít oheň od Slunce, tak nás spálí.” “Hmmmmm,” Kolibřík zabroukal. “Já mohu získat oheň od Slunce. Jsem velmi rychlý.” (Což je Pravda, Kolibříci jsou zdatní ve vyhýbacích manévrech!) Lidé varovali Kolibříka, že ho Slunce také spálí, pokud se pokusí vzít oheň. Kolibřík odletěl, aby se dobře vyspal, protože se rozhodl, že pro oheň pro lidi zaletí. Ráno vstal Kolibřík velice brzy a vyletěl přímo na oblohu. Kolibřík vzlétal a vzlétal, výš a výš. Brzy byl blízko Slunci, jež malého ptáčka uvidělo, zasmálo se a vyplázlo jazyk, aby ho spálil. Malý ptáček byl skoro spálený, ale vykličkoval se zezadu Slunce a popadl kus ohně a schoval si ho pod bradu. Letěl dolů, dolů a dolů. Malý ptáček byl vyčerpaný při předávání ohně lidem. Starý Kojot, kdo byl náčelník lidí řekl, “Děkujeme za tento dar, kde máme oheň udržovat?” Ostatní lidé řekli, ”Budeme oheň chránit a nenecháme ho zhasnout.” Starý Kojot zakroutil hlavou, “Ne, zhasne vám. Budete unaveni a usnete. Co když bude pršet? Musíme udržet oheň v bezpečí. Starý Kojot vzal oheň a vtlačil ho do stromu z tvrdého dřeva. Lidé se obávali, “Co jsi to udělal? Teď jsme o oheň přišli.” Starý Kojot se usmál a řekl “Oheň je ve stromě, kdykoliv ho budete potřebovat. Jen třete tvrdé dřevo o měkké dřevo a oheň se zapálí. Už vám nikdy nebude zima. Do dnešního dne mnoho Kolibříků mají červená znaménka pod jejich zobáčky, kde jejich předci nosili dar ohně pro lidské bytosti. A to je vše.
– Z First Nations tradice
 
napsal: David Life
přeložila: Naděžda Brzobohatá
 
Originál najdete zde:

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz