TÉMA MĚSÍCE SRPEN 2014 - IDENTITA

07.08.2014 21:32
tat twam asi - that thou art, nebo ty jsi to.  
- chandogya upanishad
Když vidíme sami sebe v ostatních, ve všech ostatních, když vidíme tak hluboko, že se jinakost rozplyne…a když se tohle stane, tak jen jedno zůstává a to láska. a ty jsi to. slovy chandogya upanishad: tat twam asi. Tohle znamená osvícení. osvícená osoba je jeden. Jeden kdo? Ten jeden, který zanechal předstírání, ten jeden, který nevidí sám sebe odděleně od ostatních. Ten jeden, který ztratil sám sebe v lásce, ztratil sám sebe v jednotě. Jejda, ale jak se tam dostat? 
Buď jeden aktivně hledá vědění já s malým j – jivajñana – nebo vědění Já s velkým J – atmanjñana. Výraz ze Sanskrtu jiva znamená individuální já, duše. Atman vyjadřuje nekonečné, kosmické  Já a jñana znamená vědění. Pokud hledáme atmanjñana, tak hledáme osvícenou seberealizaci – opouštíme veškeré egoistické tendence. Probudíme toho, kdo opravdu jsme. Jsme mimo naše individuální tělo, mysl a personalitu. Opustíme pocit já, mě, moje. Předtím než se probudíme a poznáme vědění Já, musíme poznat vědění já – jivajñana. Vše se v našich životech točí okolo identity. Naši první polovinu života strávíme hledáním identity a zbytek našeho života se, jak nejlépe to umíme, snažíme tuto identitu chránit. Líbí se nám určité věci, lidé, situace, hudba, knihy, jídlo, oblečení, životní styl, atd. protože se nám to hodí do toho, jak sami chceme sebe vidět a jak chceme ostatní aby nás viděli. Jak můžeme zabránit tomu, abychom byli uvězněni v naší identitě, odpojeni od esence merkuru, která nás všechny živí a spojuje, jako jednu komplexní kosmickou bytost?
Jóga nás učí, že k poznání věčného Já, se musíme nejprve dohodnout s naším patrně individuálním já, a to znamená, být pohodlný ve své vlastní kůži, být smířený s tím, kdo jsme jako osoba, s našimi vztahy s ostatními a našimi životními zkušenostmi. Nikdo neunikne svému osudu.  Člověk musí uznat karmická semínka, která v minulosti zasadil a když tato semínka začnout klíčit a dozrávat, tak se snažit co nejlépe pracovat skrze dozrávající proces. Ve starém jógickém spisu Bhavagad Gita je příběh o důležitosti vykonávání vlastních povinností a také manuál, jak změnit osud tím, že zasadíme správná semínka, která pomohou v rozvoji a eventuálně k osvobození od samsary a iluze ega. Krishna radí Arjunovi v Gitě, aby dělal svoji práci a přitom myslel na Boha. Tak se očišťují karmy a sobecké motivace přemůže nesobecké konání. Naše duše je očištěna od nesprávného porozumnění – avidya a atman je odhalen. Učení jógy je velice jasné, co se týče důležitosti dořešení konání z minulosti předtím než se můžeme zříci světa a dojít seberealizace. Dořešit konání, znamená přivést je zpět do svého původního stavu, a původní stav všech věcí je láska. Mistr Patangali v knize Jóga Sutry navrhuje v sutře číslo (PYS 1.23), abychom se odevzdali Bohu a úspěch je zaručen: Ishvara pranidhanad va. Prosíme o to, abychom se stali nástrojem Boží vůle, a vzdali se své vlastní. Když se staneme Božským nástrojem, identifikujeme se s atmanem. Jivanmukta – probuzená duše do atmana, který stále žije v těle – žije ve světě a může se zdát jako normální osoba – oddělené individuum – ale ve skutečnosti žije osvobozený život bez pocitu oddělenosti, protože se neidentifikuje s odděleností, ale spíše s atmanem. Klíčem, jak změnit tuto identifikaci je touha být více soustředěná na ostatní, probudit soucítění, které přinese jasno potřebné k prohlídnutí skrze jinakost. Pokud žijeme k vylepšení životů ostatních, přispíváme k jejich radosti a svobodě, tak evetuálně, ale nevyhnutelně dojde k posunu vnímání nás samých a ostatních. Začneme vidět ve více rozpínavém světle a snad i získáme pohled na toho, kdo opravdu jsme – tat twam asi – a to je čas, kdy se stává zázrak. A nebo jak by navrhl Bob Dylan “tak když vidíš svého souseda, jak něco nese, pomož mu s jeho nákladem s nepleť si ráj s tím domem přes silnici.”
 
*Sharon Gannon
*přeložila Naděžda Brzobohatá

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz