TÉMA MĚSÍCE SRPEN 2017 - ODDANOST ŠRÍ KRIŠNOVI

01.08.2017 13:29

 

bhaktyā tv ananyayā śakya aham evamvidho arjuna

jñātum drashtum ca tattvena praveshtum ca paramtapa.

Jen skrze ryzí oddanost jeden může uvidět a pochopit formu a realitu Krišny.

Only by unalloyed devotion can one actually see and understand the form and reality of Krishna.

 

BhagavadGíta XI.54

 

 

Původní přirozenost je Šrí Krišna. On je Nejvyšší Bytí. Etymologicky, kriš znamená “bytí,” a na znamená “blaženost.” Šrí Krišna je “Všepřitažlivý,” a říká Ardžunovi v Gítě, “Ó Ardžuno, nic není nade Mnou…Já jsem dokonce větší než neosobní forma Brahmána.”

Šrí Vallabhacharya říká, “ Svrchovaný Brahmán je Šrí Krišna sám.” Šrí Krišna je svrchovaná osoba a nekonečně manifestuje všechny božské kvality. Šrí Krišna je také ras (čistý nektar) a odpovídá, reaguje na milující oddanost Jeho bhaktů (stoupenci).

Šrí Krišna je tanečník, hráč, herec, manžel, pasák krav, přítel a milenec, a také hráč na flétnu. Je expertem na abhynaja, to je, v ukazování významu toho, co zobrazuje. Je tak dobrý, že každý kdo s Ním nebo Jeho lilou (božská hra) přijde do kontaktu, tak má nezapomenutlný zážitek. Láska, připoutanost a posedlost jsou výsledkem. Šrí Krišna a jeho uctívání je čisté božské drama (lila). Hraje a režíruje současně, vše pro probuzení těch, jejichž čas právě nastal. Jeho bhaktové jsou různých konstitucí, ale sdílí společnou cnost připoutanosti. Jejich srdce jsou nažhavena Jeho melodií a obsahují spěch čistého nektaru - ras. Vše je dovršeno ve Vrindavanu, kde Krišna hraje na svoji flétnu.

Je to Krišnovo čistě seběvědomí, které mu umožňuje zažehnout ohromující připoutání k němu samému v komkoliv, koho On si vybere. Ve Vrindávanu vše je kombinace Jeho. Stromy, zvířata spadají pod Jeho kouzlo a stávají se osvícenými. Ve Vrindávanu vše je manifestováno kvůli blaženému důvodu lili.

Šrí Krišna hraje na flétnu, aby probudil lesy. Šrí Krišna se dovedně objevuje a mizí před Jeho bhakty, na základě jejich individuálního temperamentu. Šrí Krišna přichází a manifestuje posvátné tvoření. Díky lile je Krišna dostupný. Někteří bhaktové jsou satvičtí (čistí ve své podstatě), jiní jsou radžasičtí (vášniví), zatím co jiní jsou tamasičtí (zatvrzelí). Každý je Šrí Krišnou přijatý. Jakmile je každá cnost k Němu nasměřována, každá emoce může být užitečná při Jeho uctívání. Vlastnosti Bhaktů jsou právě motorem oddanosti, který je pohání směrem k Bohu. A protože to může být náročná cesta, Hari se objevuje ve světě hmoty a hraje si s duší na základě její přirozenosti. Co se týče praxe, Šrí Vallabhacharya je stručný: “Získání Šrí Krišny nikdy nezávisí na žádné formule. Pokud může být Bůh zachycen nějakou formulí, takový zajatec nemůže být Bůh. Šrí Krišna, jehož nálada je vždy perfektní, je získán skrze přesné napodobování těch, kteří Ho již dávno získali.” A tak, jako gopiové Vrindávanu, kteří již získali Šrí Krišnu, jsou milostí naplněni guruové na cestě milosti. Praxe oddanosti Šrí Krišnovi je transformační. Jako voda z rýny vytékající do řeky Gangy se stává Gangou, podobně na cestě milosti, když jsou všechny věci již nabídnuty, se stanou jako Shri Krišna: osvobozeni od otroctví. V procesu oddanosti, vše vede k Požehnanému Pánu. Nejdříve se objevuje jemné a požehnané chápání, že Šrí Krišna je Brahmán, a proto si zaslouží ultimátní adoraci. A pak, vyvstává touha po konkrétním vztahu, následovaná praxí. Když Šrí Krišna odpoví, ovoce je dosaženo.

 

- Shyam Das (vybráno The Path of Grace strany 51-54)

- Sepsala Sharon Ganon

- Přeložila Naděžda Brzobohatá

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz