TÉMA MĚSÍCE SRPEN 2016 - Krišna, Budha a co je universální soucítění?

11.08.2016 19:13

Shri Krishnah sharanam mama

Nalézám útočiště v nejpřitažlivějším Pánu, který je opravdovou identitou veškerého bytí.

 

Sharanam znamená útočiště. Tato krásná iniciační mantra z tradice Pushtimarg* v Indii nás zve k hledání útočiště, zvláště pak jsme-li řízeni silnými emocemi. Hněv, nenávist a strach nás uzavírají od lásky a soucítění. Hledání útočiště znamená mít schopnost udělat krok zpět a použít specifické nástroje a techniky - v tomto případě opakování mantry - která nás ochraňuje od našeho automatického reagování. Místo toho zapojíme mysl do něčeho uklidňujícího, což nám pomůže získat čas a vezme nás zpět ke spojení s naší pravou esencí: bezmeznou láskou a soucítěním, Krišnou. Řešit situaci z takového místa přináší více konstruktivní výsledky. Je to akce namísto reakce. Získáváme tak schopnost zastavit koloběh násilí a stupňování konfliktů. I když druhá strana odmítá spolupracovat a nebo se cítí ohrožena, hledání útočiště v této mantře očišťuje naše srdce a duši a posouvá nás od pocitu oddělenosti k pocitu jednoty.

Mantra přeměňuje vypočítavý intelekt a probouzí pocit lásky a něhy, postupně rozpouští tvrdé zdi, které jsem si okolo srdce vystavěli. Vibrace Sánskrtského jazyka má hluboký, transformativní efekt na buněčné úrovni. Yogi Bhajan popisuje, jak odříkávání mantry ovlivňuje naše elektromagnetické pole a vzorce mozku, žláz a dokonce stabilitu krve. Mantra může totálně přetvořit naši duši.

Ásány a meditace mají podobný účinek. Navozují mentální soustředěnost a energický posun, který je silnější než navyklé, podmíněné a reaktivní chování. Každá velká spirituální tradice souhlasí s tím, že láska a soucítění jsou nejdůležitější kvality pro udržení a ochraňování života. V tradici Hinduistické/jógy je to Krišna, Višnuova inkarnace - udržovatel Universa. Často je popisován jako dítě, jehož odzbrojující kvality nás inspirují pro lásku bez zábran a ostychu.

V Budhismu je nejvyšší hodhisattva, Avalokiteshvara, který dal velký slib, že bude napomáhat cítícím bytostem v těžkých dobách a odložil své vlastní Buddhahood do doby, než vypomohl každé bytosti dosáhnout nirvány. Jeho mantra je Om mani padme hum, což znamená, stajně tak, jako lotosový květ roste z bahna, soucítění se často velice pochopí skrze utrpení a velké spirituální výzvy. V křesťanství je ikonou Ježíš, jehož příběh se v hodně místech shoduje s Krišnovým. Krišna se narodil ve vězení, Ježíš ve stáji a oba museli strávit většinu života v exilu. S upřímnou praxí rozjímání nad těmito dvěmi božskými, osvícenými bytostmi se snažíme probudit jejich světlo sami v sobě. A přizpůsobit naše životy dle jejich příkladu.

Sestra Chan Khong, budhistická jeptiška vedená Thich Nhat Hanhem, prodělala nepředstavitelné utrpení během války ve Vietnamu a stala se tak nejvýznamější žijící ztělesnění soucítění naší doby.

I když měla diplom z biologie, její hlavní misí bylo vždy nakrmit hladovějící a chudé. Její služba byla ještě o to více mocná, protože vše dělala anonymně, pod falešnou identitou, aby neohrozila ty, kteří její pomoc přijímali. Mnohokrát riskovala svůj vlastní život, uskakovala kulkám a bombám, když jezdila na kole v ulicích Saigonu.

Jednou, po bombardování, byly ulice zaplněné mrtvými těly, ale vláda je odmítla odklidit. Komunita mnichů, jeptišek a pracovníků za mír se rozhodli, že se do úklidu pustí sami a každého slušně pohřbí. Tento extrémně těžký úkol mohli dokončit pouze tak, že hledali útočiště v dechu a v mantře.

Když se nalodění lidé začali přibližovat k pobřeží sousedských Jihovýchodních Asijských zemí, tak vlády těchto zemí poručili otočit se zpět na moře, kde nakonec všichni utonuli.

Pro Chan Khong byla vždy priorita zachraňovat životy, aby mohla obejít nesmyslná pravidla a nelidské praktiky, přestrojení musela být použita, zákony byly napadeny nenásilným způsobem a porušování lidských práv muselo být hlášeno mezinárodnímu tisku. Byla vyhostěna z Vietnamu, oddělena od rodiny a přátel a vypovězena ze zemí, které nechtěli, aby u nich páchané násilí bylo odhaleno světu. Mnohdy byla přemožena silnými emocemi a nekontrolovatelně se dala do breku, než si vzpomněla najít útěchu ve svém dechu. Ona a její komunita praktikovali meditaci v chůzi, aby se naučili uklidnit pocity před jednáním. Z této praxe vzešla schopnost porozumění a soucítění s lidmi, kteří páchají zvěrstva.

Soucítění je velké slovo, které bývá často zjednodušováno. Mnozí z nás jsou podmínění být vybíraví se soucítěním. Jsme schopni vyjádřit určitou úrověň soucítění s rodinou a kamarády, ale nezajímají nás ti, kteří žijí na druhé straně světa, nevypadají jako my, nebo mluví jiným jazykem. Chan Khong popsala, když byla vypovězena ze Singapuru a vrátila se zpět do Paříže, jak byla šokována lidmi, kteří jedli, pili, smáli se a užívali si života v kavárnách. Neví přeci, že jejich společníci, lidské bytosti, se topí v moři? 

Praktiky Jógy nás učí, že soucítění nerozlišuje.

Zakladatelka PeTA, Ingrid Newkirk říká,”Někteří lidé si myslí, že soucítění je omezené zboží, jako dort, který má jen několik kousků.”

 

Napsala:  Yogeswari

Přeložila: Naďa Brzobohatá

 

*Pushtimarg - cesta oddanosti. 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz