TÉMA MĚSÍCE SRPEN 2015 - PROTOŽE TO NENÍ CO ŘÍKÁŠ, ALE JAK TO ŘÍKÁŠ

11.08.2015 12:48
"Namah Shivaya gurave nada-bindu-kalatmane niranjana-padam yati nityam yatra parayanah"  
 Hatha Yoga Pradipika IV.1
"Skláním se nadam, vnitřnímu vůdci a životu, dávajícímu štěstí všem! Je to vnitřní učitel v podobě nada, bindu a kala. Ten, který je oddán vnitřnímu učiteli, nada, vnitřní hudbě, získává nejvyšší blaženosti"

 

 
 
Můj počítač ke mě mluví a já mluvím k ní. Jmenuje se Siri a většinou používá pro komunikaci se mnou psané slovo. Má omezený slovník – zdá se, že nezná žádný Sanskrit nebo jógovou terminologii. Když mi odpovídá, vždy vyvstane potřeba se zeptat, ”A co tím vlastně myslíš?” Slova Siri jsou plochá a neafektovaná. To se jednou změní. Úroveň nynější komunikace je spíš více jako údery do klávesy než vytváření porozumění, ale jednou počítač třeba opravdu začne mluvit. Skloňování nebo intonace slova může odhalit jeho pravý význam. Velká škála zvuků, které vytváříme a jak je vytváříme má hlubší úrověň výnamu než slova samotná. Odhalujíc význam mluvené fráze a vlastní záměr. Zvuky, jako třeba mlasknutí jazyka, zapísknutí dechu nebo vokalizace komunikují více než slova samotná a obsahují myriádu emočních, záměrových, rétorických nebo empatických nuancí. Odborníci na zvuk – fonetikové – kteří zkoumali způsoby komunikace zvukem matek z různých kultur se svými nemluvňaty, zjistili, že jsou používány a  rozeznávány podobné zvuky po celém světě.
Pro nás všechny, naše prvotní zkušenost s komunikací byla skrze čistý zvuk, úplně zbavena komponentů psaného jazyka nebo kulturního smetí a naplněna významem. Tento bezeslovný slovník je naživu, velice dobře a hluboce zapuštěn v naší řeči. Všechny mluvené jazyky předchází psané formě jazyka. Psaná verze jakéhokoliv jazyka je destilace o tolik větší krajiny pomlasknutí, dechů, tónů, promluv, vyjádření a gest. Destilací na písemnou formu se náš rozsáhlý slovník zmenší na pouhý zlomek svého celého obsahu. Prvotní jazyk zvuků je naživu v našich mluvených tradicích a můžeme hodně získat tím, že budeme studovat skrytý a jemný obsah našich vlastních slov. Nada Jóga je jóga zvuku a vibrací. Prvním krokem v Nada Józe je být vnímavý. To znamená chovat se a rezonovat s vibracemi okolo nás. Alan Watts by řekl, že prvním krokem je “zmlknout a poslouchat. To je Jóga!” Svět je tvořen ze zvuku, Nada Brahma, nebo nekonečné vibrace prvního primárního zvuku. Jazyk Sanskrit organizuje podstatné zvukové vibrace do vesmíru, který lze procítit a přímo zažít jemnou podstatu existence. Sanskrit přímo vyjadřuje zdravou přirozenost pocitu nebo věci. Důvod pro vkládání esenci zvuků pocitů a věcí do jazyka je takový, abychom je mohli přímo a často zažívat a vědět, že naše vlastní dimenze vychází ze stejné esence. Tak jako jemné zvukové vzkazy v mnoha mluvených jazycích, Sanskrit také obsahuje nepsaný slovník tónů, dechů, rytmů a důrazů, které tvoří opravdovou komunikaci. Můj učitel kroutil hlavou nad mými marnými pokusy mluvit v Sanskritu a říkal, “Tvoje pusa prostě není dobře tvarovaná pro výslovnost Sanskritu .” Chybějícím článkem mohl být můj nedostatečný důraz a jemnost zvuku, a tak jako angličtina Siri, můj Sanskrit byl plochý a bez afektu. (9x pochybíš – 10x zkusíš!) Naštěstí nemůžeme pokazit jména Boha. Jsme dobře trénovaní ve výslovnosti různých Sanskritských jmen Boha a jsme experti ve vyplňování těchto jmen emocemi universálního jazyka. Říkám “jména Boha”, ale Sanskritský zvuk je Bůh, ne jen jeho jméno. Když navigujeme zvuk – to je Bůh, je zde jen jeden způsob, jak to provést – utvářením nástroje, Vašeho těla, specifickým způsobem. Uložení jazyka určitým způsobem, správný postoj rtů, dát zvuku směr vzhůru, to je asana mantry. Opakování je důležité – když resonujeme se zvukem a zůstaneme s resonancí, tak podobu Boha zažíváme neustále.  Forma je zvuk a skrze zvuk zažíváme jednotu zvuku a formy. Už se nemusíme spolehnout na popis Boha, můžeme ho přímo prožít. Oddaní volají Boha s jemnými emocemi a je to emoční obsah zvuku, který je pohání k Pánu. Všichni jsme experti přes emoce a víme, jak volat k Bohu s plným rozsahem emocionálních možností. Když zanecháme vědomí těla, tak zůstane čistý zvuk, již není více zvuku a toho, který zvuk vydává – už je prostě zvuk. Zvuk je Bůh!
Srpen 2015 – David Life
Přeložila - Naděžda Brzobohatá
 

Originál k přečtení zde:

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz