TÉMA MĚSÍCE ŘÍJEN - DUCHOVNÍ PRŮVODCI

08.10.2015 09:11

Pozdravy Sri Guruovi, který zná správnou cestu pro toho, jehož mysl je oklamaná ulpíváním a tudíž zmatená v lesích Samsary. - Sri Guru Gita I.41

Guru je Shiva, Guru je Bůh. Guru je příbuzný všech vtělených bytostí. Guru je Já. Guru je Jiva. Není nic jiného než Guru. - Sri Guru Gita II.85

Universální vědomí, koncentrované skrze Duši se v životě objevuje, aby nabídlo radu a pomoc. Guru je Duchovní Průvodce vesmíru. Tento průvodce k nám promlouvá různými způsoby a jazyky. Je mnoho Duchovních Průvodců ve vašich životech a budoucnost jimi bude ještě více vyplněna. Duchovních Průvodců je mnoho, ale společně mluví jednu pravdu.

Překážky ve vašem životě mohou být jednoduše překonány, protože máte požehnání od radostných duší. Můžeme jim říkat anděl strážný, mentor a mohou mít jakoukoliv podobu - osoba, duch, mrak, kočka, strom. Duchovní průvodci si vás sami vyberou. Nemůžete požadovat jejich pozornost. Místo toho se pro ně musíte stát neodolatelnými. Jsou pouze tři způsoby, jak se stát atraktivní pro Duchovního Průvodce. První, musíte věřit v Ducha, jako aspekt Stvořitele. Druhý, musíte rozumět radě od Ducha. Pokud váš Duchovní Průvodce není člověk, musíte být schopni porozumět dotyku, vůni, gestu, barvě a zvuku, díky kterým ostatní zvířata komunikují. A poslední, musíte velice toužit setkat se se svým Duchovím Průvodcem.

Není možné pro Duchovního Poradce jednat přímo ve světě. Oni mohou jednat pouze nepřímo, díky vlivům, které vyjevují v životě ostatních žijících bytostech. Jen skrze fyzická těla může být duchovní práce vesmíru udržena a podporována. Duchovní Poradce je benevolentní, objektivní vědomí, které vyzařuje Lásku a nebo vyvolává strach, pokud je potřeba. Váš Duchovní Poradce s vámi bude běhěm života. Reflektují vaše vnitřní duchovní já. Můžete mít více než jednoho, noví Poradci se mohou kdykoliv objevit. Někdy se Duchovní Poradci nazývají Životní Rádce.

Ještě jsou další tři typy poradců. Poradce Zpráv, který se objeví v krátkosti a bleskurychle zase zmizí - jakmile zprávu obdržíte. Poradce Stínu se může vracet znovu a znovu, naplňovat vás strachem proto, aby vás naučil lekci. A Poradce Cesty se objeví na rozcestí v životě, aby nabídl a poskytl radu.

Zvířecí Duchovní Poradci přichází k nám do životů v různých časech, ve formě některých poradců zmíněných výše. Vizualizace je speciálně silný nástroj k přivítání Duchovního Poradce. Když si představujeme sami sebe reálně jako Duchovního Poradce, tak je možné se s ním setkat. Pokud objevíte vašeho Zvířecího Duchovního Poradce, můžete se o něho starat, pěstovat vztah tak, že budete nosit předmět totemu, studovat obrázky a vzdělávat se o nich, navštívit jejich obydlí a starat se o zachování jejich domoviny. V každém případě Zvířecí Duchovní Poradce představuje ideální vlastnosti jejich formy. Medvěd, např. je Ursa Major na noční obloze, ochránce ducha na Západě, přítel obou jak denního, tak večerního času, citlivý ke koloběhu Matky Přírody, vtělení statečné síly, osamělý obyvatel, nezávislý a meditující. Všechny tyto charakteristiky dávají dobré rady v čase potřeby.

Respekt zvířatům jako hlas božské zprávy se objevuje v jógové mytologii. Avatáři Vishnua - ryba, želva, divočák a napůl muž-napůl lev ukazují, jak záře svrchovaného vědomí může procházet veškerým stvoření.Ganesh s jeho sloní sílou je elegantní Zvíře|Bůh. Patanjali byl hadem a každý Hinduistický Bůh má spřízněné zvíře - Shiva má býka, Ganesh má myš, Vishnu má orla, Durga má lva a Laksmi má slona. Tato zvířata nejsou pouze společníci, ale rovnocenné součásti božského vědomí. Hinduistické božstvo je naplněné různými druhy Duchovních Poradců ve formě bohů, bohyň, duší, vílami, fantastickými zvířaty a plazy,dokonce nebeskými hudebníky.

Stejná věc, která vás přitahuje k Duchochovnímu Poradci, vás přitahuje i ke Guruovi. Prvně, musíte věřit v Gurua, jako aspekt Stvoření. A za druhé, musíte porozumět rady od Gurua. A konečně, musíte velice toužit potkat se s Guruem.

Guru je síla, proudící skrze veškeré stvoření. Ti, kteří bedlivě naslouchají, slyší hlas Gurua v ptačím zpěvu a v usmívajících se říčkách - houževnatosti starobylých kamenů a symfoniích zatravněných polí.

Říjen  2015 – David Life

Přeložila Naděžda Brzobohatá

 

Originál si můžete přečíst zde.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz