TÉMA MĚSÍCE ŘÍJEN 2017 - ZPĚT K ZÁKLADŮM

02.10.2017 13:57

viśokā vā jyotiṣmati

Koncentrace na Božké přináší lehkost a sebe-jistotu.

Concentration on the Divine produces lightness and self-confidence.

Jóga Sutry od mistra Patanžáliho (PYS I.36)

 

Jóga Sútry jsou velice zhuštěné. Každá jednotlivá sútra (přeložena jako vlákno) využívající sílu Sánskrtského jazyka, je definována tolika slovy, kolik je zapotřebí a často vysílá hluboký význam, vyžadující značných komentářů.

 

Sútra zmíněná výše mluví o stavu viśokā, stav bez smutku a zármutku, který je získaný koncentrací na Božské.

Viśokā může být porozuměna jako stav, kdy mysl není zaměřena na den za dnem, moment za momentem měnící se situace, které často vytváří neklid, zklamání a další neduhy.

Koncentrace na neměnící se, stále přítomný Božský stav přináší neskutečně dobré výsledky.

Spirituální praktikant nebo aspirující jogín touží po výsledcích jako jsou hluboký pocit klidu, spokojenost, lehkost bytí a jistota, že máme něco hlubšího a silnějšího z čeho můžeme čerpat. Stav lehkosti je podporující pro spirituální růst a poznání.

Shyamdas často učil o důležitosti Satsangu, což znamená být v dobré společnosti. Dobrá společnost je základním klíčem pro spirituální vývoj. Cokoliv přivádí lidi dohromady povznášejícím způsobem podpořit kontemplaci, může pomoci při navigování k této cestě.

Božské věci jsou zřídka komplikované. Věci jako soucítění, cítit s ostatními, náš dech, vážit si krásného západu slunce nebo stromu, který nabízí stín, to jsou mnohdy jednoduché věci, které bereme automaticky. Příroda je plná věcí, které můžeme oceňovat a ty všechny přispívají k Božkému prožitku.

Lidská mysl, na druhou stranu, je schopná překomplikovávat. Se správným podnětem může být mysl vytrénovaná soustředit se na jednoduché věci. V praxi jógy je tento podnět okamžitý pocit z vnímání tady a teď. Některé ásány - pozice se mohou zdát komplikovanější, většinou proto, že nad nimi tak přemýšlíme. Když je rozložíme na základní prvky nebo jednoduché sekvence, často jsme překvapeni naším pokrokem.

V Džívamukti Józe je ásána definovaná jako “sedadlo” nebo “spojení se Zemí.” Božské vyvstává, když poznáme opravdové spojení se Zemí.

Skrze pravidelnou praxi poznáme, že se nejedná pouze o fyzické spojení, ale náš vztah k přírodě, zvířatům a ostatním lidským tvorům.

Naše celá existence stojí na vztazích, a tak to stojí za to, položit si otázku zda jsou tyto vztahy Božské. Můžeme se soustředit na božství ve všem a všech okolo nás? Jednodušeji se to řekne, než udělá. Je lehké vidět chyby v ostatních a vidět jejich omyly. Chceme po nich, aby byly určitým způsobem - naše představa o dokonalosti!

Pokud tato osoba bude taková nebo udělá toto, pak já budu spokojený. Sharon Gannon ve své knize Jóga a Vegetariánství vysvětluje, že vyžadovat radost pouze pro nás samé je chamtivost a Patanžáli doporučuje těm jogínům, kteří hledají osvícení, zkusit žít život založený na umírněnosti než v nadměrné spotřebě. Cituje jednoduchý, ale silný citát od Mahatma Gandhi: “Žij jednoduše, aby ostatní mohli jednoduše žít.” Praxe jógy je plná příležitostí pro návraty k základům. Když se rozhodneme zaměřit naše úsilí na to, co je jednoduché, můžeme osvětlit to, co je hluboké.

 

Originál k přečtení zde.

Přeložila: Naděžda Brzobohatá

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz