TÉMA MĚSÍCE ŘÍJEN 2016 - Za oponou.

06.10.2016 15:34

The long-haired ones, the sky-clad sages, wear only the yellow robes of dust. Along the wind’s course they glide when the Lord of life has penetrated them.

 

Dlouhovlasý, do oblak oblečení mudrcové, oděni pouze do žlutého prachového roucha. Ve směru větru plachtí, když Pán života jimi prostoupil.

Rig Veda (10:136)

 

 

 

 

Krátkou dobu ve starobylé historii žil velký Egyptský faraón, známý jako Akhenaten. Byl ženatý za Nefertiti, nejkrásnější ženu světa. Měl dcery a syna, Tutanchámona - kterému byla předurčena sláva, ale to je jiný příběh.

Faraón Akhenaten byl náboženský reformátor. Byl satyagraha (satya = “pravda” + graha = “být něčím pohlcen”). Akhenaten byl pravdou tak posedlý, že se mohl utkat s Mahatma Gándhím v tom, jak silný je jeho závazek k satyagraha. Jeho hořící touha být pravdivý - dovolit Pravdě existovat a tak odhalit každý podvod. Akhenaten měl radikální myšlenky na svůj čas. Věřil v jednoho Boha a uctíval tohoto Boha jako Slunce(Aten), které svítí stejně na každého a z jehož světla je život stvořen a udržován. Věřil, že každé Božské stvoření má před Bohem stát bez lsti, nahý a bez předstírání. Proto měl averzi k oblékání. Oděvy, věřil, jsou klamné, protože zakrývají tělo, schovávají ho před Bohem. Oblečení způsobuje riffy mezi lidmi, vytvářejí hiearchii mezi bohatými a chudými, podle oblečení, které nosí.

Akhenaten dokonce začal se satyagraha ve svém domě. Odstanil všechny střechy z paláce, aby byl vystaven, aby ukázal, že nic neschovává před božským Sluncem v jeho člověkěm vystavěném domě.  Objevoval se se svojí rodinou na balóně nahý, aby ukázal lidem, že jeho myšlenka je jednoduchý vzkaz pravdy. Když přijeli na návštěvu hosté z jiných zemí, byla jim nabídnuta možnost odložit si oděv. Jeden diplomat z Mezopotámie napsal ve svém žurnálu, že jediná negativní věc z jeho návštěvy města Amarna, kde faraón s rodinou žili byla, že měl to nejhorší spálení. Akhenatenova filosofie, náboženství a politické myšlenky nebyly mezi jeho lidmi populární a byl na něj spáchán atentát v jeho 17 roce vlády.

Lord Krishna, inkarnace původního Boha Narayany podle indické mytologie, který se objevil v lidské formě na této planetě více než před 5000 lety, také odhalil důležitost Satya - Pravdy a obnažování duše. Příběh o tom, jak ukradl gopí - pastýřkám z Vrindavanu oblečení, když se koupaly, o tom vypovídá.

Pastýřky si odložily oblečení a vstoupily do řeky Yamuna, aby se okoupaly. Mezitím, co byly ve vodě, Krišna posbíral jejich sárí a vyšplhal na nejbližší strom. A pak je odsud škádlil, vyžadoval, aby vystoupily z řeky a pozdravily ho. Mladé pastýřky se styděly a ponořily se do vody ještě hlouběji, aby ukrily svoji nahotu.

Nicméně, Krišna zahrál na svoji flétnu a předal tak universální vědění našeho vztahu k Bohu, který nepotřebuje žádné nepravé zakrývání nebo schovávání pravdy. Můžeme odhalit všechno před Bohem a spojit se tak se svojí realitou. Pastýřky slyšeli božské učení, vylezly ven z vody a byly osvobozeny od falešné skromnosti, předstírání a studu.

 

Oblečení nás zakrývá. Jsme ukryti v naším pohlaví, etnické skupině, náboženství, předsudky a hlavně posedlí vlastními zájmy. Příběhy, které sami sobě o sobě navykládáme, jsou formou oblečení.

Neosvícený se identifikuje se svým příběhem - příběh jejich osobnosti. Pletou si sami sebe s vrstvami karem, které se naakumulovaly - venkovní oblečení, které nosíme. Znáte to populární říkání - šaty dělaj člověka? Nemusí to být tento případ - každý z nás má možnost napsat svůj vlastní příběh. Tak jak říkáme náš příběh, tak se staneme naším příběhem.

Můžeme říct pravdivý příběh a nebo můžeme vymyslet lži - jak pravdivý příběh povykládáte?

Naše nejvnitřnější duše našeho bytí je tvořena z "anandy" - blaha. Toto blahobytné tělo je překryto mnoha nánosy, všechna vytvořena karmou - akcemi, které konáme. Abychom karmy očistili, očistili naše těla - to je cílem jógových praktik.

 

Skrze lásku a oddanost k Bohu mohou tyto karmy být očištěny. Jakmile jsou očištěny, tak už jimy nejsme limitováni. Nejsme ani vázáni našim tělem, vrstvami, které zakrývají naši duši, můžeme stát nazí, bez lpění k falešné identitě. To vychází z chybného vnímání, z našich minulých karem. Spustíme oblečení a pravda našeho pravého já - radost - je odhalena.

Díky těžkým společenským podmíňováním ohledně nahoty, asi nebude úplně praktické nebo bezpečné chodit nazí po ulicích měst v těchto dnech, i když mnoho mudrců - náboženských asketů a mnichů Jainistů v Indii tak chodí.

Pod našim oblečením jsem všichni nazí. Můžeme praktikovat satyu - pravdu - tím, že budeme shazovat ulpívání k našim příběhům a budeme více v pohodě s naší karmou.

Jóga nám může pomoct cítit se víc pohodlně, nazí v těle, které překrývá naši duši.

 

napsala - Sharon Gannon

přeložila - Naděžda Brzobohatá

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz