TÉMA MĚSÍCE PROSINEC - EVOLUCE JE INTELIGENTNÍ PLÁN

02.12.2015 07:24

(Lidské bytosti) jsou přechodné bytosti. Nejsou konečné. Krok od (lidské k superlidské) je další blížící se úspěch v evoluci země. Je to nevyhnutelné, protože je to zároveň záměr vnitřní duše a logický proces přírody.

— Sri Aurobindo

Není evoluce ani osud, je pouze Bytí.

— Albert Einstein

Masajská mytologie stvoření zahrnuje boha Nigai, který nejdříve seslal na Zem stádo krav a později seslal dolů Masajské lidi, aby se o stáda krav starali a také, aby žili z kravské krve a mléka. Náš Masajský přítel mi říká, že nikdy nebyla doba, kdy krávy a lidé žili bez sebe na Zemi. Stojí si za tím, že neexistují staré příběhy o čase, kdy by krávy nebyly přítomny ve stejné podobě, jakou mají dnes. Začal jsem se o to více zajímat a zkusil jsem najít dle archeologie, kde a kdy se první krávy a lidé v Africe objevili. Pravděpodobný předek krav se jmenuje Auroch - pratur a nejstarší důkaz o jeho existenci pochází z Indie před 2 milióny lety. Pratur migroval do Evropy a Afriky před 270,000 lety a vytvořil nový poddruh. Odhaduje se, že první rodinní příslušníci obydleli Afriku před 6 nebo 7 milióny lety. Zdá se, že lidé tady byli několik miliónů let před krávami. Historický důkaz máme z různých datových záznamů a fosilů, ale v obou případech - pratur a lidé před 2-7 milióny lety nevypadali jako lidé a krávy dnes - určitě se změnili! Podle Masájského mýtu lidé i krávy přišli v jejich nynějsí podobě a zůstali beze změn do dnes.

V konverzaci o evoluci a stvoření viděli obě strany tu druhou jako absurdní. Náš Masajský přítel nechtěl porozumět jiné možnosti, než mýtu, se kterým vyrostl a věřil v něho. Ale co víc, zdálo se, že se ani nad tím nechce více jinak zamýšlet. Pro mě je těžké věřit, že by lidé a krávy přišli spolu a zůstali beze změny do dnešní doby.

Ve filosofii Samkhya je slovo parinama, které se používá k popsání vývoje vesmíru. Dashavatara, 10 podoba avatára Vishua, by mohl symbolizovat evoluční vývoj ryby, želvy, kance, člověko-lva a trpaslíka - zbytek jsou lidé. V Ramajámě nacházíme tvory podobné opicím s  lidskou inteligencí, Varaniové.

Zdá se, že náš rozpínající vesmír indikuje moment stvoření - nazývající se Velký Třesk. Mohou obě myšlenky být pravdivé? Tj. že tady byl moment stvoření a podstatný aspekt této kreace v procesu je evoluce? A nový model - paradigma - se jménem "inteligentní design" popisující evoluci jako velmi uspořádaný a směřovaný sled změn, vycházející z inteligence, spíše než série šťastných a nešťastných nahodilých událostí v prostředí vedoucí ke změně v organismu. Tato myšlenka se snaží zahrnout jak boha kreacionistů, tak poznatky evolucionisty.

Existují ti, kteří věří, že další evoluce pro lidské vědomí bude přemístění našeho vědomí z fyzického těla do počítačů, jež jsou nesmrtelní. Jsme svědky, kdy části těla a mozku jsou vyměněny za části, které jsou ovládány počítači. Někteří pevně věří, že inteligence počítačů brzy předčí inteligenci jejich lidských stvořitelů - lidské bytosti se tak stávají zaostalými. Jsme svědky evoluce v procesu? Nebo je náš vývoj úplně mimo? Stephen Hawkings řekl,"Umělá inteligence může znamenat konec lidské rasy." Věří, že super počítače mohou navrhnout nové zbraně, kterými zničíme sami sebe.

Nechme těla a inteligenci pro teď stranou, hlavní otázkou se zdá být zda se samo vědomí vyvíjí. Ze spirituálního hlediska se vědomí nemůže vyvíjet, jednoduše proto, že je již plně vyvinuto. Vědomí je zakryto nebo zahaleno ignorancí. Avidya - ignorance je zmenšena - vyvíjíme se zpět k plnému Vědomí. Tato evoluce Vědomí skrze Jógu je stoupající had Kundalini  pohybující se od zpodní páteře ke korunní čakře. Tato spirální cesta vzhůru je opravdovým příběhem evoluce. Je to mnohem víc než počítačové náhradní díly pro naše těla - je to osvícení!!!

Napsal - David Life

Přeložila - Naděžda Brzobohatá

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz