TÉMA MĚSÍCE PROSINEC 2016 - Mít někoho, ke komu promlouvat

30.11.2016 20:41

 

 

Můj přítel Sting, světová rocková hvězda, který koncertuje nespočetně krát za rok, mi jednou řekl, “vše mi jde na pódiu lépe, když někdo, kdo je mi blízký, sedí v hledišti.  To je prostě přirozené, ne?”

Myslím, že má pravdu - je to přirozené.  Je složité komunikovat s prázdnou místností nebo místnosti, kde se všichni kaboní a nebo nemají zájem. Obvykle ti, kteří žijí samotářský život nemají mnoho příležitostí pro osobní růst. Jiní zase trvají na tom, že nikoho nepotřebují a bez ohledu dělají to, co prostě dělají - OK, co na to říct? Snad některým je dobře, když nemají vztah k ničemu nebo k něčemu neosobnímu, ale pro většinu z nás, rozvoj našeho talentu, inteligence, emocí a spirituálního uvědomění závisí na tom, mít ostatní, se kterými máme vztahy.

Umělec, který vystoupí na stage a čelí moři nerozeznatelných tváří, nebo učitel, který učí místnosti plnou neznámých, se budou pilně snažit najít někoho, ke komu budou promluvat. Ten někdo může být osoba, kterou si představují, že v místnosti je - někdo v jejich mysli či srdci.  Ale je složitější 

udržet představení, učení v proudu, když mluvíme k někomu, koho si pouze představujeme.  Vždy je lepší mít opravdovou, z masa a kostí, osobu před sebou. Jeden z mých nejdražších přátel, Shyamdas, který byl kirtan zpěvák a spirituální učitel mi jednou řekl, ”když sedíš v přední řadě, zpívám a učím lépe, protože vidím Tvoji tvář, která mi dává instatní zpětnou vazbu, jak si vedu a protože Tě znám, vím, že mne máš ráda, nehledáš na mne chyby, dává mi to podporu jít mnohem hlouběji.”

Úspěšní umělci říkají, že by se nedostali tam, kde jsou, kdyby nebylo podpory aspoň jedné osoby v jejich životě, kteří je bez pochyb bezmezně milovali.

Velcí učitelé vykládají podobné příběhy. O tom, jak bezpodmíněná láska jednoho studenta, který byl vždy poblíž a horlivě naslouchal tomu, co učitel povídal, je donutila učit.

Talentovaní umělci a proslulý učitelé jsou obdařeni darem komunikace. Mají schopnost zaujmout posluchače, protože jsou mistři komunikace. Dobrý komunikátor nejenom že vím, jak mluvit, ale také jak naslouchat, jak rozpoznat něčí reakce na to, o čem mluví a přizpůsobit tak vlastní přednášku.

Mistr komunikace je ten, skrze kterého proudí výživa z kosmického zdroje. Jinými slovy, nejlepší komunikátoři nejsou ti, kteří se vychloubají a vyžadují, aby ostatní poslouchali, protože to, co říkají je důležitějsí než cokoliv jiného. Ve skutečnosti nemají ani zájem na tom se vyjadřovat. Dobří komunikátoři jsou služebníci, kteří slouží volání po štěstí v duši ostatních. Vždy se sami sebe zeptají než promluví, “Jak moje slova ovlivní pocity ostatních?” Pak s péčí zvolí svá slova, aby přispěla k nejvznešenějšímu prožitku.

Náš čas je vzácný a neměli bychom ho trávit v nešťastných situacích. Je to jednoduchá myšlenka, ale mnohdy složitá uvést do praxe. Když jsi na představení nebo na lekci a pokud chceš mít ten nejlepší prožitek, tak jako člen obecenstva je tvoje práce být napjatě pozorní a doslova vyset na každém slovu nebo notě.

Nebuďme arogantní nebo pasivní posluchači, sedící v hledišti, čekající na to, být pobaveni. Místo toho buďme jako loutkař tahající za provázky. Jestli chceme prožít plnohodnotný zážitek, tak bychom se měli aktivně o to přičinit. Vyzařujme lásku a přímo podporujme osobu před námi. Vnímejme je jako svaté, inteligentní a hluboké bytosti.  Vězme, že máme takovou moc síly, protože máme sílu lásky v srdci. Je to božská síla lásky, je to naše přirozenost,  přirozenost našeho Atman, naší duše.

Vše je Bůh, není zde nic jiného než Bůh a vše vychází z Boha. Jakékoliv blaho, které zažíváme v našem materiálním světě, je odraz Božského blaha. Bůh je Láska. Bůh je ten jediný opravdový vykonávatel. Jeho podstata je blaženost. Je přitahován láskou. Bůh miluje ty, kteří milují Boha.

Užívá si společnost jeho bhaktů - ti, kteří milují a jsou Bohu oddáni, protože bhaktové rozeznají jeho blaženost.

Jejich zalíbení v Něho způsobuje rozpínání jeho blaha, které vyzařuje z jeho kosmického těla, aby se spojilo s blahem srdcí jeho následovníků, což má za následek naplno blahem zalitý prožitek. Kéž jsou všechny naše zkušenosti a setkání s ostatními jako kouzlem přetransformovány do blahem zalitou zkušenost, skrze sílu lásky, která z nás vychází ven. Kouzlo, konec konců, je změna ve vnímání a čeká v každém z nás, aby bylo vykonáno.

 

— Sharon Gannon

— přeložila Naděžda Brzobohatá

 

 

originál k přečtení zde.

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz