TÉMA MĚSÍCE LISTOPAD 2017 - VERZE INVERZE

02.11.2017 17:45

Co se děje na podložce by mělo odrážet naši představu o světě a našeho konání v něm. Když se mluví o obrácených pozicích, tak většinou ty klasické, jako jsou Stoj na rukou (adho mukha vrkshāsana), Stoj na předloktí (pincha mayurāsana) a Stoj na hlavě s oporou (salamba śirsāsana) se nám vybaví jako první. Zřídka si někdo představí distribuce bohatství, snížení lidského plýtvání nebo snížení živočišného průmyslu. Pokud nad převrácenými pozicemi přemýšlíte čistě jako nad 

ásánami - pozicemi, ve cvičebně ve svém jógovém studiu, tak je to začátek, ale v žádném případě to tady nekončí. Je zajímavé poznamenat, že jednou z nejsilnějších převrácených pozic není ásána, ale mudra - vīparita karani, což se překládá jako “změna postoje” v klasickém textu Bihar školy Hatha Yoga Pradipika.

V podstatě, pozice které mají vysoký stupěň tělesné inverze mají moc nám ukázat naše postoje, dispozice a pocity. Svítí světlem na naše tendence a orientace a speciálně na ty, vykonstruované v naší mysli.

Když jsme vzhůru nohama, náš vztah s realitou se převrátil a může s sebou přinést strachy a nebo dokonce pocity nedostatečnosti a slabosti.

Pokud převrácené pozice trénujeme bezpečně a s jasným vedením, tak se strach rozpustí a síla roste.

Okamžitě si jsme vědomi nedostatku schopnosti kontrolovat tělo v prostoru, když se nám změní ložisko. Díky praxi se můžeme učit být více komfortní, pevní a schopní v novém pohledu na svět.

Praxe ásán nám pomáhá konfrontovat naše způsoby bytí a můžeme začít vidět, kde jinde můžeme replikovat proces obrácených pozic v širším a hlubším slova smyslu. Síla a mentální statečnost potřebná k setkání se se strachem vyvolávající situací, jako je stoj na rukou uprostřed místnosti, může a měla by se přelít do každodenního života. Může to být děsivé mluvit proti něčemu, co vidíme, že není správné ve světě. Můžeme se bát, že budeme odmítnuti svými přáteli nebo rodinou, pokud tak uděláme. Můžeme vidět, že náš způsob života působí zbytečné množství škody ve světě, ale nemusíme přesně vědět, jak si osvojit životní styl, který je méně toxický nebo škodlivý.

Může nás to vše děsit a můžeme mít pocit, že ztrácíme pocit toho, kam patříme nebo kdo jsme. V těchto chvílích, zbylý efekt z ásánové praxe nám může připomenout naši odolnost. S praxí a trpělivostí, správné výběry se sami budou ukazovat a my budeme dostatečně stateční je volit. Co se jednou zdálo nemožným, se stává možným a co bylo mimo náš dosah, jsme najednou schopni uchopit.

Jako se všemi změnami, příprava je nejdůležitější. Jinak riskujeme nejenom to, že se vyčerpáme, ale také všechny okolo nás a snížíme veškerou hodnotu jakéhokoliv konání. The Hatha Yoga Pradipika přímo ukazuje na běžné pohyby vědomí, začínající v lebce, pohybující se směrem dolů a ven, v podstatě se v procesu úplně vyplítvá. Každý z nás tuhle zkušenost zažil. Když jsme s nějakou osobou, v místě nebo prostředí kde cítíme, že má negativní postoje nebo vliv a že nás to vyčerpává. Co se rozhodneme jíst, vystavit naši mysl, např. filmy, knihy, magazíny, atd. může přispět do nebo snížit naše panické zásoby. Dokonce slabě naplánovaná ásánová praxe nás může zanechat s pocitem vyčerpání než když jsme byli na začátku. Chceme naši praxi, výběry jídla, přátelství nebo práci, aby pomáhala zvýšit naši energii a rozšířit naše vědomí. Chceme, aby každá praxe přispěla k většímu vnímání celistvého bytí.

 

Jógová praxe vždy začíná u sebe a září ven do všech vztahů s ostatními. Využijte tyto vzácné momenty v obrácených pozicích k vidění skrze nové oči. Buďte otevření účinkům, které každá ásána má a buďte v dialogu skrze hluboké naslouchání tomu, co přijde. Není cílem nasbírat neustále se zvětšující seznam cirkusových triků, ale je to vždy očištění nečistot v našem vidění a nerozhodnosti v našem konání.

Napsal: Jules Febre  

Originál k přečtení zde. 

Přeložila: Naděžda Brzobohatá

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz