TÉMA MĚSÍCE LEDEN 2018 - KMENY BUDOUCNOSTI

07.01.2018 20:45

atha yoga-anuśasanam

Now this is yoga as I have observed it in the natural world.

Teď je jóga, jak jsem ji vypozoroval v přirozeném světě.

Yoga Sutras of Patanjali I.1

 

Co je skutečné a co je pravda? Ken Wilber píše ve své malé přesvědčivé knize jménem Trump a Svět po Pravdě: “Jestli existuje jedna věta shrnující odkaz prakticky všech opravdově předních postmoderních spisovatelů, tak je to ta “že pravda není.” Pravda byla spíše sociální vykonstruování a co někdo nazýval “pravdou” bylo jednoduše to, jak některé kultury někde zvládly přesvědčit své členy, co pravda je: ale nikde neexistovala, nebyla dána opravdová věc jménem “pravda.”

Výsledkem tohoto názoru a stavu světa, ve kterém dnes žijeme je ten, že “není universální morální rámec - co je pravda pro Tebe je pravdou pro Tebe a co je pravda pro mě je pravdou pro mě - a ani jeden z těchto výroků nemůže být zpochybněn z žádných důvodů, aniž by se jednalo o utiskování…  Absolutně a definitivně věřili, že universální pravda je, že neexistuje universální pravda…a neponechali nic jiného než nihilismus a narcismus jako motivující síly.”

Wilber, který by mohl být mým guru kdykoliv, navrhuje lék pro tuto situaci v podobě dvou zajímavých myšlenek: Tou první, která je nám všem tak známá, je milující laskavost; a druhá vychází z blízkého pozorování přírody a přírodních systémů. Raději než odmítat všechny hierarchie jako utlačující a špatné systémy navrhuje, abychom rozlišovali mezi tím, co on nazývá ”dominantní hierarchie a rostoucí hierarchie.” Poukazuje na to, že ne všechny hierarchie jsou špatné a musí být svrženy. Nakonec i v přírodě jsou hierarchie základem pro růst a vývoj, když “přesahují a zahrnují nebo když se odlišují a integrují.” Tak tedy, jednobuněčná zygota se nejprve rozdělí na 2 buňky, pak na 4, pak 8, pak 16 a pak 32 (a tak dál) rozdílných buněk a ty jsou integrovány do všech systémů - nervového, muskulárního, zažívacího a tak dále - kdy každý ze systému je integrován do celkového organismu. Každá úroveň růstového procesu přesahuje předchozí úroveň, ale zároveň ji zahrnuje či objímá a koná tak rozlišováním a integrací.

V postmoderním světě jógy se nám může stát, že budeme bojovat s egem, bojovat s tím, abychom vždy zaujali a v tomto boji odmítat vše, co přišlo dříve jako hierarchální a utlačující. Tradice jógy je v poslední době hodně kritizována za to, že je konstruována jako dominantní hierarchie s guru a učiteli, kteří manipulují a týrají studenty.

Parampara neboli linie učitelů a učení je rostoucí hierarchie a pro náš budoucí růst a vývoj potřebujeme rozlišovat a integrovat tato učení a učitele. Raději než odmítat minulost, potřebujeme ji zahrnout do většího organismu. Když studenti odmítnou být součástí celku, pak není růst možný – představte si atom odmítající stát se součástí molekuly. Co děláme teď, rozhodne o tom, co se stane pak. Někdy ztrácíme ponětí o tom, kde jsme byli, kde jsme teď a kam jdeme. Když se zamyslíme nad úžasným přínosem, kterým Jivamukti Yoga Tribe přispěla světu a nad světlou budoucností, kterou slibuje, tak to nám dodává naději a energii. Zde je jen krátký seznam: zavedli jsme jako důležité diskuzní témata veganství a práva zvířat v lekcích jógy, ukázali jsme, že je dobré oddat se Bohu, propojili jsme lekce jógy s hudbou, poezií a uměním, vytvořili jsme první světově třídní standart pro učitelský trénink, učinili jsme bhakti, meditaci a studie starých textů a Sánskrtu esenciálním, vytvořili jsme ahimsa jídlo, produkty, knihy a videa na podporu programů měnících svět, podporujeme aktivisty, kteří vyjadřují zájem o lepší prostředí, lepší vlády a kvalitnější žití v přírodním světě. V podstatě je můj seznam delší, ale možná vy k němu můžete přidat, přivlastnit si ho. V našem snažení zastupovat rostoucí špičku lidské přítomnosti na Zemi, vyvíjející se do nové, více soucitné přítomnosti, tak můžeme zahrnovat naše nové přispívání do nového paradigma, nového nervového systému, nového organismu a nového kmene.

 

Napsal: David Life

Přeložila: Naděžda Brzobohatá, úpravy provedla: Šárka Starobová

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz