TÉMA MĚSÍCE LEDEN 2017 - Nový rozsah pohybu

31.12.2016 22:58

 

Znáte ten příběh, jak žák vykládá učiteli, ”8 let jsem studoval s tím a tím a dva roky s tím a tím a vím toho dost o tom a tam tom a tom ostatním.” A jak tak mluví, učitel nalévá čaj do hrnku.  Student se nezastavuje a vypočítává své diplomy a důvody, proč by ho měl učitel učit. Učitel pořád nalévá čaj do hrnku, čaj začne přetékat přes okraj, na stůl a začne kapat na studenta. “Co to děláš?” zeptal se student. “Jsi blázen? Proč to děláš?” Učitel se zasměje a říká, “Jsi jako ten hrneček. Už jsi plný a já Tě nemohu učit. Bylo by to jako snažit se nalít více čaje do toho hrnečku, a to už se prostě nestane.”

 

Pustit, nebo nechat být omezené způsoby pohybů je důležité k tomu, abychom mohli být znovu naplněni. Proces vyprazdňování je proces oddávání se. Oddání se má pro nás negativní nádech. Většinou se tím míní, že jsme prohráli.  Ale v tomto případě nám to umožňuje opustit způsoby, jak se věci mají a přijmout novost, která se objevuje v každém momentu. Můžeme najít nový rozsah pohybu s novými možnostmi a myšlenkami, které nám přijdou na mysl.

Můžeme vidět, jak jsme naočkovaní naší společností způsoby, jakými se pohybujeme.  Někde si potřepeme rukou a to stejné je jinde nepřijatelné. Jsou rozdíly v tom, jak se pohybují ženy a muži a jak si lidé dávají znamení a jak na sebe vzájemně působí. Takovým způsobům bytí se učíme. A jak stárneme, stáváme se více závislí na svých omezeních a možnostech.  Zužují se a jsou méně dostupné, pokud chodíme denně tou stejnou cestou. 

Nový přístup k budoucnosti může rozšiřovat možnosti, než je limitovat. Vlastně je tady tisíc různých cest, kterými můžeme jít do práce a ne tou stejnou, kterou chodíme každý den. Klíčem je neviset na způsobech, kterými jsme vždy žili naše životy. Mnoho našich rozhodnutí vychází z našeho naprogramování, místo toho, aby byly spontánní, kreativní a originální.  Pokud jste třeba vyrůstali se spisovateli, hudebníky nebo tanečníky, je větší šance, že se napojíte na univerzální vědomí a budete opravdu kreativní, namísto starých, stejných nápadů. 

Všichni bychom rádi věděli, jak pokročit vpřed aniž bychom ubližovali ostatním. Je to dobré pro nás a pro Zemi. Chceme se orientovat směrem k Zemi různými způsoby, abychom získali různé pohledy - vzhůru nohama, prává strana nahoru, poloviční otočení.  Toto jsou velice silné záležitosti pro naše těla. Mohou nás deprogramovat, otevřít seznam možných způsobů bytí.

Každý z nás má jisté předsudky o tom, čeho jsme schopni. Např. myšlenka “mám slabší horní část těla.” To není fakt. To je představa. Není to záležitost zvedání činek. Je to věc rozhodnutí o tom, jaké jsou naše možnosti.  “Svět bez válek? V žádném případě!” Dokud si toto budete myslet, tak není šance žít ve světě bez válek.

 

Podívejte se na kyčelní jamku. Rozsah pohybu je velký, ale pokud celý život jen sedíte za stolem a málo se pohybujete, tak pak rozsah pohybu vnímáte jako malý. Kloub není schopný najít svůj plný potenciál.  Tento omezený rozsah pohybu je také ve vašem mozku a nervovém systému. Schopnost rozumět, pochopit a přijmout nové způsoby bytí jsou také limitovány stejným způsobem. Omezení těla reflektují omezení mysli.

 

Co se většinou stane, v mysli, kvůli jejímu omezením, vykoní akce. Sánskrtské slovo pro akci je karma

což znamená jakoukoliv akci: slovo, myšlenku nebo krok. Zákon karmy říká, že každá akce má pokračování, odrazí se a nakonec se k vám stejně vrátí. Pokud jste někdy hodili kamínek na jezírko, tak vyšle vlnky. A jakmile se vlnky dotkly břehu jezírka, tak se začaly vracet zpět do místa původu. A tak každou akci, kterou jsme provedli v tomto životě a životech minulých, máme uvnitř těla. Výsledkem jsou omezení, napjatost a uzavřená mysl. Neschopnost být kreativní, spontánní a vynalézat nové možnosti, jsou výsledkem těchto minulých akcí. Praxe jógy nám umožňuje dokončit tyto minulé akce. Tak je odtamtud dostaňte.

 

Napsal: David Life

Přeložila: Naděžda Brzobohatá

Originál zde.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz