TÉMA MĚSÍCE LEDEN 2016 - PAMATOVÁNÍ DOBRA

05.01.2016 15:12

Je důležité přemýšlet nad dobrými věcmi, které v našich životech zažíváme. Je to způsob, jak se dobro posiluje, pamatováním. Pamatování je velice mocné. Minulost neexistuje mimo přítomnost. Když si na něco vzpomeneme, přineseme to do přítomného času a dáme tomu život. Čím víc si vzpomeneme, tím více to bude živé a tím víc to bude mít sílu. Všichni máme tuto schopnost - čarovnou dovednost vskřísit minulost. Jediné, co musíme udělat, je vzpomenout si. Ale tato dovednost je velmi mocná a nerozlišuje - na cokoliv si vzpomeneme, to oživíme. Proto musíme pracovat tvrdě, abychom vzpomínali na dobré věci a nechávali být ty špatné. Všichni chybujeme a všichni děláme věci, kterých později litujeme. Někdy, během vzpomínání objevíme i chyby, které ostatní lidé udělali. Musíme být opatrní, abychom nelpěli na takové negativitě, jakmile si to budeme připomínat, tak ji budeme neustále obnovovat. Pokud si budeme pamatovat špatné věci, tak špatné věci budou ve světě a našich životech. A stejný důvod, pokud zapomeneme dobré věci, tak je nebudeme mít ve světě a v našem životě. Slovo - v angličtině - remember - je velice speciální slovo. Znamená “znovu být členem - member, příslušníkem, vrátit zpět dohromady.”  Kdysi dávno, před mnoha lety žila jedna velká, soucitná a radostná bytost, od těch dob je na ni někdy zapomenuto, někdy je připomenuta a někdy je opět zapomenuta. Byla to neskutečná bytost, protože chápalu sílu pamatování. Její jméno bylo Isis - Je Je - Jsoucno. Ona byla mistrem ve vzpomínání, a proto její jméno je Je. Je referuje k realitě - co doopravdy je. Učení jógy říká, že realita je satchidananda - pravda-sat, vědomí-chid a blaho-bliss. To mě tedy zní jako dobro a laskavost. Pro Staré Egypťany byla Bohyně Isis božskou personifikací dokonalosti, která vychází ze schopnosti perfektního spojení. Její manžel, Osiris byl rozdělen, jeho tělo bylo rozsekáno a každá část těla byla roztroušena Vesmírem. Byl oddělený, odpojený a zapomenut mnohými. Ale Isis na svého manžela nezapomněla. Dala si za úkol znovu si na manžela vzpomenout. Její manžel byl Bůh a ona si dala za úkol vpomenout si na Boha. Kamkoliv se mohla dostat, tam šla. Kam se dostat nemohla, tak vymyslela způsob, jak se tam dostat. A tak našla každou jeho část těla a spojila je zpět dohromady. Egyptský hieroglyf pro Isis vypadá jako židle, sedadlo. Představuje kvalitu spojení a vztah k  Zemi, který umožňuje Isis zůstat celou a vidět způsob, jak znovu obnovit jejího manžela zpět k celosti.

Asana - znamená “usazení, zadní část, posadit, židle.” Skrze praxi pozic - asán - můžeme lépe vyvolat tyto kvality a přinést náš vztah s ostatními a se světem do dobrého místa k oboustranné výhodnosti. Praxe asán nás uzemňuje a napomáhá nám zapamatovat si, co je důležité a umožňuje nám nechat být, co důležité není. Dobro je důležité. Každý z nás má v sobě vrozené síly Bohyně Isis - zapamatovat si dobro - a praxe asán nám umožní se s těmito sílami spojit. Neznamená to, že se nikdy žádné špatné věci v minulosti nestali a já nenavrhuji, abychom popírali nebo předstírali, že je vše vždy dobré a perfektní. Co já nabízím je vzpomínat si na sílu, kterou všichni máme - síla volby, zda budeme lpět na negativitě nebo změnit fokus na pozitivní. Náš potenciál je neomezený, nemusíme být oběťí vzpomínek na nedobrou minulost. Naše myšlenky vytváří realitu, ve které žijeme. Máme možnosti, na co se zaměřit. I přesto, že se nám staly strašné věci v životě, můžeme procvičovat možnost nechat být špatné a kultivovat vzpomínání si na dobré. Pokud si dobro nezapamatujeme, tak ho zapomeneme a pak žádné dobro nebude. Je to na nás. Tak si dobré věci v životě pamatujte, přemýšlejte o nich a sdílejte je s ostatními. A pokud zjistíte, že je to moc těžké prohlídnout za negativní a upamatovat si dobré, naplňte mysl svatými mantrami jako např. OM nebo jinými jmény Boha, nebo i mantrou Let Go - Nech Být a nech své vnitřní Božské Já vzpomínat. Staňte se příkladem pro ostatní, jak podpořit dobro a vezměte si z nich příklad a naslouchejte jim, jak sdílí dobré věci z jejich životů. Společně můžeme ztělesnit Isis a dát opravdový svět dobra zpět dohromady.

Napsala: Sharon Gannon

Přeložila: Naděžda Brzobohatá

Originál si můžete přečíst zde.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz