TÉMA MĚSÍCE KVĚTEN 2017 - BUĎ ZMĚNOU, KTEROU CHCEŠ VIDĚT VE SVĚTĚ

01.05.2017 16:55

 

yad-yad ācarati śreṣṭhas / tad-tadevetaro janaḥ / sa yat pramāṇaḿ kurute / lokas-tad-anuvartate

Skvělá osobnost vede příkladem, udává vzor, který je následován ostatními ve světě.    Bhagavad Gita III.21

 

Ulice Kalkaty byly nebezpečné a špinavé. Tisíce byli infikováni leprou, cholerou a dalšími nakažlivými nemocemi. V přeplněných nemocnicích byly sestry nucené odmítat umírající pacienty a nechávat je ve šváby zamořenými ulicích. Skupina aktivistů, vedená Matkou Teresou riskovala svoje vlastní zdraví při léčení nemocných a chudých a to i přes to, že většina z nich nemohla být zachráněna. Proč Matka Tereza věnovala svůj život práci v nejvíce znepokojujících podmínkách lidem, kteří neměli nic, čím by se ji oplatitili? Na to odpovídala, ”Vidím božství v každé lidské bytosti. Když omývám rány malomocného, cítím, že se starám o samotného Boha. A není to krásný prožitek?”

 

Největší vůdci světa - Mother Teresa, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Rosa Parks, J.S. Dalai Lama, Malala Yousafzai – všichni sdílí jistý charakter. Jsou jasní komunikátoři, ale zárověň dovedou naslouchat. Jejich neochvějná oddanost pro kauzu je odrážena v pevném a stabilním uzemnění. Inspirují a posilují. Jsou také sebejistí, upřímní a inteligentní.  A ještě jedna kvalita, kterou každý velký vůdce má, která pravděpodobně překoná ostatní - pokora.

Obchodní filosof Jim Rohn říká, “Pokora je skoro božské slovo. Pocit úcty, údivu. Uvědomění lidské duše a ducha. Pokora je pochopení vzdálenosti mezi námi a hvězdami a přesto uchování si pocitu, že jsme jejich součástí.” Jinými slovy, pokora je schopnost vidět sebe v druhých; vidět každý život jako svatý.

 

Slovo pokora, latinsky humilitas, se překládá jako “uzemněný” nebo “ze Země”, "nízký".

Chandogya Upanishad nás učí tat twam asi nebo “ty jsi to”.  Tato mahavakya, nebo-li velké rčení, poukazuje na myšlenku, že vše je Brahman, že svrchované Já a individuální já jsou jedno a samé. Když jsi Brahman a strom je Brahman, pak ty a strom jsou jedno. Jógín pokorně rozumí, že je stejný se vším, co existuje na Zemi. Její přírodní zdroje podporují život, tak je naší zodpovědností podporovat Zemi zrovna tak. Podle Védických textů momentálně žijeme v období Kali Yuga - období konfliktů a bojů - velcí vůdci jsou speciálně potřební. Pokud chceme vidět mír a štěstí ve světě, tak musíme žít takový život, který chceme vidět. Kdysi dávno byla doba, kdy lidstvo žilo s přírodou v souladu a harmonii. Pouze jsme brali za Země tolik, kolik bylo potřeba k přežití. Nyní, každoročně lidé zabíjí milióny zvířat, ničí milióny akrů půdy. Vedeme války kvůli přírodním zdrojům a Země nás nedokáže již více udržet.

Dříve se na záležitost získávání potřebných a dostatečných zdrojů Země pohlíželo jako na progres.  Ale místo toho jsme se navrátili zpět, způsobujeme miliónům lidí, zvířat a rostlinám neštěstí.

Dobrý jógín nabízí sílu ostatním, aby i oni se mohli učit být stabilní a radostní. Pokora umožňuje jógínovi být změnou, kterou si přeje vidět ve světě. Můžeme zvážit růst jiným způsobem, takovým, který nám pomůže znovu objevit naše vyšší vědomí a pochopit, že jsme stejní jako hvězdy a můžeme zrovna tak jasně zářit. Také můžeme vést příkladem, udávat vzory, které budou následovat ostatní po celém světě.

 

Napsala: April Dechagas

Přeložila: Naděžda Brzobohatá

Originál zde.

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz