TÉMA MĚSÍCE KVĚTEN 2016 - MATEŘSKÁ LÁSKA

04.05.2016 19:00

 

Podle Hinduistické a jógové filosofie je naší první učitelkou a guru naše matka - stvoření Tvého života je tento guru. Každý z nás má jiný vztah s biologickou matkou. Možná zažíváme konflikty, neshody a neporozumění s rodiči a nebo opatrovníky z dětství a některé z těch konfliktů nemusí být dodnes vyřešeny. Učitelé k nám přichází v různých podobách a z různých směrů našich životů. Tou první učitelkou byla naše matka, když nás porodila, tak jako je Země naší matkou, jako stvořitelka. Abychom mohli ocenit kreativní sílu, musíme vidět každý život jako hodnotný, ne jen lidský život, ale i životní sílu, která prochází každou živoucí bytostí.

V Hinduistické filosofii se Země považuje za Matku, Božskou Matku nabo Ma - ona je aspektem kreativity poskytující vzduch, potravu a vodu potřebné k přežití každé bytosti jež Ji obývá. Když se podíváme na náš nynější vztah s Božskou Matkou, možná uvidíme podobnosti s našim vztahem, který máme s naší biologickou matkou. Někdy narazíme, někdy ji ignorujeme a někdy děláme takové věci, které ji znepokojují.

Nicméně, jak Matka Země, tak i naše matka nás nepopíratelně pojí se zdrojem našeho života.

V Hinduištině má Bohyně mnoho inkarnací. Ztělesnění Bohyně je spojnicí mezi úlohou matky a Božským ženstvím - jinak řečeno, Šakti. Matčina láska je nepodmíněná, bezvýhradná. Ví, že na základě naší existence ji zraňujeme - a přesto nám dává podporu a stará se o nás celým svým srdcem. Každý rok jsou vykáceny tisíce lesů, oceány, řeky a jezera jsou znečištěné a těžbou do ní vrtáme obrovské díry. Ale není to pouze sama Země, kterou využíváme, ale také její ne-člověčí obyvatelstvo. Např. konzumace mléčných výrobků vyžaduje nucené impregnace krav na mléko a jejich děťátka jsou jim odebraná okamžitě po porodu. Tyto krávy jsou opětovně  impregnované pro nepřetržitou produkci mléka. Mléko, které je určeno pro telátka je ukradeno námi, lidmi a prodáno za účelem zisku dalších lidí. Využívání, které je způsobováno mlékárenským průmyslem, ústí z přesvědčení, že Země a její ne-člověčí obyvatelstvo jsou zboží a ne božské bytosti a jsou ceněné pro jejich finanční hodnotu, místo toho, abychom je brali právě jako propojení se sílou, která proudí skrze každého z nás. Asi se shodneme na tom, že je život posvátný, a i přesto někteří si cení některých životů více než ostatních. Lidkých životů více než těch ne-lidských.

Co potřebujeme k tomu, abychom změnili pocit vlastnictví, který se vůči Božské Matce objevuje - a navrátit se do místa harmonie k naší pravé kreativní podstatě - akceptovat a připustit a uctívat každý život, každý aspekt Matky, v jakékoliv podobě se objeví, ať už lidké a nebo ne-lidské zvíře, rostliny nebo duše. 

Jógín touží po oboustranně výhodném vztahu se vší existencí, se všemi, kteří sdílí zkušenosti z žití na této planetě a v celém Vesmíru. Uctívání a respekt síly Matky, vnímat Ji jako živoucí bytost - jako bohyni - je cesta dál od pocitu oddělenosti a blíž k unii se zdrojem kreativity. Vzdávám Ti hold, Ma!

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz