TÉMA MĚSÍCE DUBEN 2015 - ZAPOMÍNÁNÍ A VZPOMÍNÁNÍ

02.04.2015 11:03
 
„Přirozeným způsobem meditace je ne vědět spoustu věcí, ale vše zapomenout. Pak budeme vědět vše.“ Shri Brahmananda Sarasvati.
 
Náš původ, nebo osvícené Já je neposkvrněné – leč zapomenuté, v příbytku těla. Osvícené Já je vědomé jako blažená síla života proudící skrze veškeré bytí. Toto osvícené Já nás nikdy neopustilo, nezmizelo nebo se nevytratilo, ale přebývá v nás. Tato síla je vnitřním principem všeho živého. Je nesmrtelná a převtěluje se do nových těl, když je potřeba. My zažíváme tento náš původ během hlubokého spánku a samadhiProžitek z hlubokého spánku je osvěžující – ale zapomenutý. Samadhi je vzpomenutá identita s původním Já. Osvícení není něco vyzískaného, je to požehnaný moment, kdy si vzpomeneme na náš původní stav. Naše osvícené Já je neustále přítomné, ale většinou zapomenuté – a tak naše životy mohou být zmatené a chaotické.
Shodujeme se se zmatky a chybně se tak identifikujeme s tím co je nejzřetelnější – s tělem. Nesprávná identifikace znamená, že chápeme sami sebe jako naše tělo a ne jako naši původní přirozenost. Jsme jako dítě, které si myslí, že je Halloweenský kostým a nebo herec, který se stane svým charakterem. Pokud hledáme osvícení – a nebo konzistenci, tak je tělo důležitým nástrojem, ale ne objektem, který hledáme. Pokud hledáme dokonalost bez nedokonalosti, tak Země není správná planeta. Nesprávná identifikace s tělem a myslí může být změněna díky jógovým praktikám – když je prožívána pravá identita vyplívající z absolutna, tak osvícení je vzpomenuté. Naše přirozenost je naše osvícené Já – náš původní stav. Jóga je akt vzpomínání na naši přirozenou podstatu a odstavování se od identifikace s tělem a myslí. Shri Brahmananda by řekl, “Já jsem, to Já, které je dále než tělo a mysl, i když mám tělo a mysl.” To ale neznamená, že nemáme naše kostýmy hodně rádi – tělo/mysl. Možná je máme rádi trochu víc než je zdrávo a posedlost s já pak omezuje naši schopnost jednat volně. Praktiky jógy nám odhalují schopnost změnit omezené předsudky mysli a z toho vyplívající limitace těla, posunutím identifikace směrem k neomezenému potenciálu. Každý z nás strávil život získáváním identity založené na rozdílech barvy, rasy, inteligence, fyziognomie-výraz ve tváři, náboženství a zeměpisu. Celá představa o nás samých je založena na jméně a formě a my tuto představu bráníme až k smrti. Skrýváme naši přirozenost pod clonami a raději na ni zapomínáme. A pak najednou, jako stará vzpomínka, začneme být zvědavi zda je vůbec nějaká realita za mlhavém viděním.
Stýkáme-li se s okolím a vytváříme-li vztahy založené na vnějších vzhledech a rozdělování, limitujeme naši schopnost chovat se jen určitým způsobem, jež je spojeno s tímto rozdělováním. Stáváme se členy určitých skupin, které potvrzují náš jedinečný a výhradní vzhled, protože se chováme a vypadáme jako oni. Nebo, jsme odmítnuti určitými skupinami, právě protože vypadáme tak, jak vypadáme a nebo se chováme. Většinou takové skupiny řeší otázku “kdo je lepší nebo silnější skupina?”, válkou. Dělením světa na dobré vy a špatné vy, vytváříme Nebe a Peklo. Ve světě, kde nepřítel mého nepřítele je můj přítel, si můžeme být jisti jen jednoho dopadu – bolest a smutek. Někdy blízko dne číslo Jedna našeho života, někdo – rodiče, nemocnice, kostel, škola, začali klasifikovat a rozdělovat. Bylo nám určeno pohlaví, velikost, jméno a kategorie. To, co následovalo, byla srdcem tvarovaná propaganda, jež nás měla zařadit do těchto zvolených kategorií. Neomezená kvalita naší prvotní existence byla zapomenuta a blaženost ztracena ve snaze nás přivést v důležitost. Blaženost zažívána jako dítě byla nevědomá, jako v hlubokém spánku. Jako jogíni máme možnost znovu zažívat dětský oceánský způsob náhledu – vědomě. “Biologický vývoj postupuje z vnitřní schopnosti do vnější aktivity. Jakmile je tento plán dokončený, využijeme toho k posunu od vnější skutečnosti zpět do vnitřního pole možností…z dalších programů přírody je v nás vytvořit schopnost pohrávat si ve vnitřní rodové sféře, ze které vnější svět vzkvétá a to je samotné stvoření, cíl našich životů.” Z knihy Magical Child to Magical Teen, Joseph Chilton Pearce
Když se vědomí, existence a blažený stav sloučí, je to SatchidanandaPraktiky jógy nám umožňují přeprogramovat tělo/mysl a přebývat vědomě v blaženém stavu vzpomínání a stávat se Já.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz