TÉMA MĚSÍCE ČERVENEC 2016 - GURU MANTRA

07.07.2016 20:24

Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru devo Maheshwara,

Guru sakshat, param Brahma, tasmai shri guravay namah

 

Naše stvoření je tento guru (Brahma-tvořící síla); délka našeho života je tento guru (Vishnu-síla zachování); naše zkoušky, soužení, nemoci, kalamity a smrt těla je tento (devo Maheshwara-síla destrukce no transformace.

Guru je poblíž (Guru Sakshat) a guru je také ten mimo dosah(param Brahma). 

Nabízím své oběti (tasmai) krásnému (shri) odstraňovači temnoty, můjí ignorance; (Guru) jsi to ty, komu se skláním pokládám svůj život

(namah).

 

 

Guru ostraňuje temnotu: Gu znamená temnota, Ru znamená odstraňovač. Temnota odkazuje na to, co zatemňuje světlo povědomí. Guru je princip osvícení, které napománá v realizaci opravdového Já, kompletního Já, svatého Já. Guru odstraňuje avidya, nebo ignoranci, což je mylná identita. Když si myslíme, že jsme naše osobnost, když mylně považujeme nádobu pro tělo a mysl za sebe samé a ignorujeme kdo opravdu jsme. Když se cítíme odděleni od celku.

 

Upřímnou recitací mantry uvidíme, že povznášející síla je neustále okolo nás. Mantra vyžaduje schopnost uvidět gurua v každém jménu a formě a dokonce uznat, milovat a sloužit guruovi, kterého nevidíme, který přesahuje veškeré viditelné formy. Guru je naše vlastní já, vnitřní vůdčí světlo.

Vlastní narození, tvořící princip, uchovává v sobě potenciál pro osvícení. Toto zahrnuje rodiče, den a místo narození a všechny okolnosti okolo narození. Pro mnoho lidí je složité si připustit, že rodiče jsou pro ně guru.

Mnoho z nás si neustále stěžuje na těla, která nám byla dána našimi rodiči a viníme rodiče za těžkosti v životě.

Situace, ve které právě teď žijeme je ta, kde se manifestuje Vishnu.

Pokud dokážeme uvidět naši přítomnou situaci - s kým pracujeme, s kým žijeme, kdo jsou naši přátelé - jako ztělesňující se princip, tak ji třeba můžeme přestat vnímat jako překážku na naší cestě ke štěstí a začít  vše vnímat, že nám nabízejí cestu a způsob k našemu postupnému osvícení.

To, co je nejtěžší, je pozitivně přijmout kalamity, úrazy a nemoci, které nás postihnou fyzicky a mentálně.

Guru devo Maheshwara se manifestuje jako velké životní překážky, které nám nabízí velké příležitosti pro očištění avidye a přijmout vše, co se děje jako dar od Boha. Zničení vždy otevírá dveře pro transformaci.

Uvidět gurua v učiteli, který je přímo před námi, který dává učení o osvícení, může být složité, díky našim předvídavými idealistickými představami o tom, jak by měl guru vypadat. Tento předsudek nás omezuje ve vidění za venkovní vzhled nebo osobnost učitele.

Uznat, že guru přesahuje jméno a formu, přesahuje to, co si dokážeme představit s naším limitovaným zrakem myslící mysli znamená, že se začínáme otevírat tajemství kosmického vědomí.

Nejsilnější motliba je poslední část mantry, kde žádáme o dobrý smysl být dostatečně skromní a nepropásnout naši šanci rozpoznat gurua, když se objeví. Stane se tak pouze, když opustíme sebechválu, naši pýchu, potřebu být uznáván a naši touhu být uznávám za věci, které děláme, tak můžeme doufat v setkání s guruem, s tím, který přináší osvícení pro naše duše. 

 

Napsala: Sharon Gannon

Přeložila: Naděžda Brzobohatá

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz