TÉMA MĚSÍCE ČERVEN 2015 - TĚLO. KREV. KOSTI. PRÁZDNÝ PROSTOR.

03.06.2015 18:54
Kāyākāśayoh Sambandha-Samyamāl
Laghu-Tūla-Samāpatteś Cākāśa-Gamanam
Při stavu samyana – spojení Dharny, Dhyany a Samadhi - na vztah mezi tělem a éterem, lehkost jako bavlna vyvstane v těle a tělo dosáhne levitace v prostoru. 
By samyama on the relationship between body and ether comes lightness like cotton to the body, and the body attains levitation in space.
PYS 3:43 překlad Shri Brahmananda Sarasvati
Naše zkušenost se světem je prostor, který je vyplněn všemožnými pevnými těly, které do sebe naráží, zvláště, když si představíme veřejnou hromadnou dopravu ve městě. Jsme si plně jisti, že ty ostatní těla jsou pevná, a že se sráží s našimi pevnými těly. Další věc, kterou jsme si dost jisti je ta, že jsme těžcí, a že tíha našeho těla nás stahuje dolů k Zemi. Obáváme se pádu a smrti a ne toho, že odplujeme pryč. Jsme zdrceni váhou všeho a obáváme se dne, kdy se všechno okolo nás zhroutí. O vážných věcech mluvíme jako o “těžkých”, zatímco povrchní věci bereme na “lehkou váhu.” Od dětství je nám řečeno ať bojujeme proti gravitaci, nejdříve se postavit, pak chodit atd. Gravitace se stala našim nepřítelem, zdánlivý důvod, kdy jedna pevná věc naráží do druhé. S věkem různé části těla vzdávají boj proti gravitaci a poklesnou k Zemi. Naše páteř se zakulatí pod těžkostí života a zhroutí se na srdce a plíce. Ale, je tady dobrá zpráva: všechna pevná těla narážející jedno do druhého jsou pouhou představou, kterou projektujeme do světa okolo nás. Všechna ta pevná těla do sebe narážející, jsou ve skutečnosti jen myšlenky, které projektujeme do světa okolo nás. Vidíme, že se to stává, protože věříme, že se to děje. Naše tělo a ostatní těla, která potkáváme se nám zdají pevná. Vnímáme tu pevnou osobu jako já a mezitím vnímáme prázdné místo – hlavní komponent těla – ne jako já. Identifikujeme se jako pevné objekty s určitými charakteristikami jako jsou tvar, barva a váha. Když se identifikujeme s tvarem, barvou a nebo váhou našeho těla, tak se limitujeme v síle, ohebnosti a životní síle. Pro udržení pevnosti se oba, tělo i mysl, mohou stát neohebnými, nevědoucími a netolerantními. Ztotožňujeme se s těžkostí a pevností raději než s lehkostí a jemností. Ve skutečnosti, když vmáčkneme celé lidstvo do jednoho pevného chuchvalce, bez žádného místa, tento chuchvalec bude mít velikost kostky cukru – jsme skoro prázdní. Běžně během dne zažíváme pevná těla pohybující se v prázdném prostoru, ale lepší vysvětlení toho, co se děje je – prázdnota uvnitř prázdnoty. Mnoho z nás zažívá gravitaci jako záhadnou přitažlivou sílu, která dosahuje od Země a přitahuje nás směrem k ní. Eistein přišel s teorií, že gravitace je v podstatě přímým důsledkem zakřivení časoprostoru, kontinuum způsobeno přítomností pevného tělesa jako je Země (zakřivení trasy objektu v časoprostoru). Pro něho to bylo spíše něco jako sklouznutí do králičí díry než pád skrze prázdný prostor! Někteří kvantoví fyzikové spekulují, že gravitace může být universální síla, která se pohybuje skrze všemožné variace ostatních rozměrů existence. Možná, během jógové praxe, kde tančíme různé tvary skrze gravitaci, tak vlastně zasíláme vzkazy ostatním dimenzím jako vlnky textů v poli gravitace.
Nepleťme si gravitaci a elektromagnetizmem – opravdový klíč k levitaci. Vše je to o elektronech. Každý atom, který tvoří molekuly našeho těla, má obal elektronů s negativním nabitím. Když se negativní elektrony setkají s ostatními elektrony atomů, odpuzují jeden druhého, stejně jako dva negativní magnetické póly. Tato elektromagnetická síla je dostatečně silná k odolání gravitační přitažlivosti. Elektrony atomů ve spodu našich chodidel odpuzují atomy podlahy pod nimi. Myslíme si, že chodíme po zemi, ale ve skutečnosti se nad povrchem mírně nadnášíme. V obalu elektronu mohou také elektrony chybět a bude tak sdílet elektrony se sousedními atomy – to nás přitahuje k věcem a drží molekuly pohromadě.
Bodhi rupam bodhi-sattvam, bodhi-gamyam anamayam.
Param-satyam param-shantam, param-brahma parat-param.
To je forma a esence inteligence a je to zažito skrze intuici. Je to prostě jednoduché a transcendentální. Je to konečná realita, konečná pravda a klid, což je nazýváno Brahman. Je to menší než jádro a větší než největší. Jak může být něco menší než nejmenší a větší než největší – současně? Odpověď je jednoduchá – je to prázdné. Atomy, které zahrnují všechny molekuly, jež tvoří naše těla jsou 99.999999999999…% prázdné. Pokud zvětšíme atom do velikosti velkého fotbalového stadionu, tak se jádro bude podobat velikosti pomeranče na poli a elektrony budou rozděleny na stadionovém sezení. Zbytek je prázdný prostor – s lehkostí chuchvalce bavlny.
 
June 2015 — David Life
Přeložila - Naděžda Brzobohatá

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz