TÉMA MĚSÍCE BŘEZEN 2017 - MATSYENDRANATH - RYBA

01.03.2017 16:31

 

 

hānan eṣāṁ kleśavad uktam

Největší překážkou v praxi jógy jsou předsudky založené na vlastních preferencích.

The greatest obstacle to the practice of yoga is one’s own prejudices based on one’s own preferences.

PYS IV. 28

 

Kdysi dávno, silný, moudrý, z jiného světa Bůh Transformace Pán Šiva, seděl se svojí společnicí, velkou Bohyní Parvati a vyprávěl ji vše o metodách jógy, které právě objevil. Mluvil hodně dlouho a ani si nešiml, že se Parvati nudí. Přeci jen, byla to ona, kdo předně sestavil celý systém jógy a nepotřebovala tak být poučována. Jak Šiva pokračoval, ponořila Parvati ruku do řeky a ladně ji hladila, a tak vytvářela jemné vlnění, které přecházelo ve vlny. Jedna ryba zaregistrovala,  že se něco zajímavého děje na břehu řeky, připlavala, aby to zjistila. Ta ryba, jejíž jméno bylo Matsya, naslouchala učení Pána Šivy se zaujatou pozorností. A když Matsya požádal Šivu, aby vše zopakoval od začátku, Šiva okamžitě souhlasil aniž by se nepodivil nad tím, že Matsya je ryba. Šiva totiž jedná se všemi bytostmi se stejným respektem. Rozhoduje o jejich způsobilosti na základě opravdové touhy znát Pravdu a ne podle jejich věku, náboženství, pohlaví nebo druhu.

Šiva přejmenoval Matsyu na Matsyendranath nebo také “Pán Ryb” (Matsya také náhodou v Sánskrtu znamená ryba a Indra znamená Pán).

Pověřil ho, aby pokračoval v předávání učení o Hatha Józe dál. A tak to funguje. Učitel předává učení studentovi a studentova práce je, stát se učitelem. A tak Matsya byl prvním žákem, který se následovně stal Matsyendranath a předával učení ostatním. Jóga se přenáší z učitele na žáka v nepřerušené tradici, která přetvrvává dodnes. A tak každý z nás, kdo se považuje za učitele Hatha Jógy je předkem této ryby, Matsye. 

Na začátku knihy Hatha Jóga Pradipika, její autor, Swatmarama, potvrzuje tuto tradici, předanou z Adinath - Šivi na Matsyendranatha. A i přesto některým lidem dělá problém uvěřit, že prvním studentem byla vlastně ryba. Jak tomu může být? Ryba nikdy nemůže udělat eka pada shirshasana (pozice noha za hlavou) nebo snad padmasana (lotosový sed)!  

Automatická domněnka je, že Matsya byl člověk. Přinejlepším se říká, že měl široké oči, šupinatou kůži a nebo jiné charakteristické rysy, které mu pomohli získat jméno, znějící jako ryba. V Indii můžeme vidět vyobrazeného Matsyendranatha jako silného, dlouhovlasého, vousatého muže se dvěma nohama na místo rybího ocasu.

Proč je to pro nás tak nepředstavitelné, že by ryba mohla dostat přímé učení od Boha a pak se stát jógovým guruem? Díky hluboce zakořeněným předsudkům. My, lidské bytosti se arogantně domníváme, že jsme jediný druh na zemi obdařený vědomím, inteligencí, jazykem a duší. Myslíme si, že to tak vždy bylo, i když ve skutečnosti všechny žijící bytosti mají tyto kvality. Vědci dnes souhlasí, že na Zemi byl život před tím, než se objevili lidé. Bylo období, kdy vodní živočichové převyšovali počtem ostatní formy života na Zemi. 

Védy mluví o 10 inkarnacích Pána Višnua a první avatar byl jako ryba! Jednou jsem slyšela vyprávět příbeh o Matsyendranathovi, kterého přirovnali k biblickému příběhu O Jonáši a velrybě, ve snaze logicky vysvětlit “rybí” problém. “Jonáš,” řekl učitel, “byl člověk, kterého spolkla velryba. Žije uvnitř velryby, což je velká ryba. Jonáš byl moudrý a byl důležitou osobou v bibli. Matsyendranath byl tak trochu jako Jonáš - muž uvnitř rybího těla. 

Když vidíte jméno Matsyendranathy na začátku Hatha Yoga Pradipiki, nemyslíte si, že poukazuje na opravdovou rybu. Tento učitel byl neoblomný a aby byl pochopený, řekl:”Matsyendranath byl člověk, osoba.” Když jsem to uslyšela, zapřemýšlela jsem, říká, že člověk byl uvnitř rybího těla? A pokud ano, nemají všechny ryby uvnitř sebe lidi? Není každá ryba, uvnitř, opravdu člověkem? Nejsou všechny živé bytosti lidi? Pokud definujeme člověka jako někoho s duší - někoho kdo cítí, přemýšlí, stará se o svůj život, o své děti, stará se o rodiče, zajímá se a stará se o věci - tak pak ano, ryba je člověk.

Védické učení prohlašuje, že vše je Brahman - není zde nic jiného než Bůh. Bůh sídlí ve všech bytostech, ukrytý uvnitř jejich venkovní formy. Nicméně, podstata duší je božská. Venkovní forma kohokoliv a čehokoliv není jejich opravdová nekonečná identita.

Myslím si, že učitel, který nechtěl abychom si mysleli, že Matsyendranath mohl být “opravdová ryba” nebyl připravený na tento způsob myšlení. Předsudky založené na druhu nám zabraňují přijmout takovou myšlenku. Doufám, že brzy přijde čas, kdy se nebudeme povyšovat nad ostatní zvířata, a že jako učitelé se nebudeme stydět, že náš guru se ne vždy objevuje v lidské podobě.

 

Esej napsala Sharon Gannon.

Originál si přečtěte zde.

Přeložila Naděžda Brzobohatá

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz